Tele Danmark berget telenettet

Tele Danmark har fått medhold i en klage på et vedtak fra den danske Telestyrelsen, som gjør at selskapets konkurrenter likevel ikke får slippe til med egne sentraler på Tele Danmarks nett.

Om vedtaket fra Telestyrelsen hadde stått ville det medført at hvem som helst av Tele Danmarks konkurrenter kunne levere alle slags teletjenester med egne abonnement og telefonnummer.

Omstøtingen av vedtaket er i første rekke et tap for France Telecoms danske mobilselskap Mobilix, som har vært en pådriver i denne saken. Det er i første rekke Tele Danmarks kombinasjonstilbud med fast- og mobilnett, som har gjort konkurrentene forarget, siden de ikke har hatt mulighet til å kombinere i mangel av egne fastnett.

Dette er et gjengs problem for alle tidligere monopoloperatører på telemarkedet, som opplever hardt skyts fra sine konkurrenter som gjerne vil ha tilgang til de tidligere monopolistenes normalt godt utbygde og velfungerende telenett.

Også i Norge har mange tatt til ordet for at nettdelen i Telenor burde skilles ut i et eget statlig selskap, som alle teleoperatører så burde få tilgang til.

Tele Danmark har imidlertid mer å se fram til. I juni skal det danske Folketinget behandle et lovforslag fra den danske forskningsministeren, om at Tele Danmark skal leie ut kapasitet til andre operatører for en pris som Telestyrelsen fastsetter. Nye teleoperatører vil dermed kunne selge fastabonnement med egne nummer på Tele Danmarks fastnett.

Til toppen