Tele Danmark blir TDC

Tele Danmark er ikke bare et dansk selskap. Med dette begrunner konsernsjef Henning Dyremose navneendringen til TDC.

Det nye navnet på Tele Danmark blir TDC, som er forkortelsen for Tele Danmark Communications.

- Navneendringen gjør det mer synlig for kundene at Tele Danmark har organisert virksomheten i sju ulike selskap. Navneendringen understreker også at Tele Danmark er en kommunikasjonsvirksomhet og ikke lenger bare et teleselskap, sier konsernsjef Henning Dyremose.

TDC blir det nye fellesnavnet for konsernet, men også andre selskap i Tele Danmark endrer navn. Kommunikationsløsninger skifter navn til Tele Danmark, mens øvrige selskap vil endre navn til TDC Mobil, TDC Internet, TDC Kabel-TV, TDC Forlag og TDC Services. Selskap utenfor Danmark får også nye navn, der for eksempel det nye sveitsiske selskapet som består av Sunrise og diAx, blir hetende TDC Schweiz.

Vedtaket ble gjort i dagens styremøte i selskapet, men blir først endelig vedtatt i generalforsamlingen neste år.

Navnebyttet får i første omgang ingen konsekvenser for Tele Danmarks norske brohode, ElTele Øst, der selskapet eier vel 53 prosenet. Informasjonsansvarlig Helge Lorang, sier at ElTele-navnet beholdes enn så lenge.

Til toppen