Tele Danmark byr på Mobilkom

Tele Danmark leverte fredag et bindende kjøpstilbud på 25 prosent pluss en aksje i det østerrikske selskapet Mobilkom Austria, et heleid datterselskap av det statlige televerket PTA.

Tele Danmark leverte fredag et bindende kjøpstilbud på 25 prosent pluss en aksje i det østerrikske selskapet Mobilkom Austria, et heleid datterselskap av det statlige televerket PTA.

PTA har søkt etter en strategisk samarbeidspartner til den videre utbyggingen av mobilaktivitetene i Østerrike.

Nå har altså Tele Danmark tilkjennegitt sin interesse for partnerskapet, og tilbudet må ses i sammenheng med danskenes øvrige internasjonale aktiviteter i land som Belgia (Belgacom Mobile: Proximus GSM og Mob 2), Ungarn (Pannon: GSM), Polen (Polkomtel: GSM), Ukraina (UMC: GSM og NMT) og Litauen (Bité: GSM og Comliet: NMT).

Østerrikske PTA har i dag enerett på såvel anlegg som drift av infrastruktur og fastnett. Mobilkom var inntil 1. juli i fjor enerettsoperatør på mobiltelefoni med to analoge nett (NMT 450 og TACS 900), ett GSM-system samt to personsøksystemer. Et konkurrerende GSM-nett ble også satt i drift i 1996. Lisensbetalingen for dette utgjorde i underkant av 2,4 milliarder kroner, et beløp som Mobilkom også vil måtte betale for sin nye GSM-lisens.

Til toppen