Tele Danmark ingen pornogrossist

- Tele Danmark Internet går ikke fra en pornofri situasjon til en pornofylt, sier selskapets direktør Ole Bjørn. Han mener medieoppslagene den siste uken om Tele Danmarks holdning til pornografi har vært misvisende.

- Tele Danmark Internet går ikke fra en pornofri situasjon til en pornofylt, sier selskapets direktør Ole Bjørn. Han mener medieoppslagene den siste uken om Tele Danmarks holdning til pornografi har vært misvisende.

Det var sist mandag NTB meldte at Tele Danmark snart ville tilby 1000 nye hjemmesider med porno på Internett, hvor brukerne kunne sende inn eller hente pornografisk materiale. NTB-meldingen, som også digi:tele referte til tidligere denne uken, sa at all lovlig pornografi - det vil si det meste bortsett fra barneporno og vold - ville bli tilbudt via egne kanaler fra Tele Danmark Internet.

- Jeg må presisere at Tele Danmark Internet ikke går inn i pornogrossistbransjen, Tele Danmark Internet skal ikke tilby 1000 nye hjemmesider med pornografi, og Tele Danmark går derfor ikke fra en pornofri situasjon til en pornofylt. Det vi derimot gjør er at vi legger til en ekstra elektronisk oppslagstavle, hvor det kan gjøres oppslag på pornografisk innhold, presiserer direktør Ole Bjørn.

Dette skritt - om en kan bruke et slikt ord i en sak som denne - tar Tele Danmark Internet fordi mange brukere har uttrykt utilfredshet med at det i betingelsene for ordinære oppslagstavler, det vil si personlige hjemmesider, er forbud mot pornografisk innhold. Betingelsene for allminnelige hjemmesider vil ikke bli endret, understreker Bjørn.

- Tele Danmark Internets holdning er at noen steder skal man kunne surfe i noen lunde fred for pornografi, mens pornografi andre steder skal være tilgjengelig, sier han. Tele Danmark har foretatt målinger som viser at hele 15-20 prosent av alle søk på nettet dreier seg om porno eller sex. Det selskapet nå forsøker å gjøre er å skille denne trafikken fra den vanlige, slik at brukere som ikke ønsker at de selv eller deres barn skal finne porno på nettet, kan slippe dette. Rent praktisk løses dette ved at Tele Danmark Internet selger nettabonnementer hvor pornosidene stenges ute. Videre blir det kun danske internettbrukere som får adgang til pornosidene, noe Tele Danmark Internet begrunner med at det ikke finnes internasjonale regler for redaktøransvar på nettet.

I en kronikk på Tele Danmarks hjemmesider "Pornografi på Internet, må man regulere det?", skriver direktør Ole Bjørn at det ikke er tvil om at det er kundene som står redaksjonelt ansvarlig for innholdet på egne hjemmesider. - Hvis man i betingelsene for opprettelse av en hjemmeside fastslår at det ikke må forekomme pornografi på denne hjemmesiden, så har man ikke redusert kundens ansvar for eget innhold, sier han.

jk20346003.htm>Les Ole Bjørns kronikk i sin helhet.

Til toppen