Tele Danmark InterNordia skifter navn til TDC

TeleDanmark Internordia vil gjøre noe med sin anonyme stilling i Norge og endrer navn til TDC.

TeleDanmark Internordia vil gjøre noe med sin anonyme stilling i Norge og endrer navn til TDC.

Det var i fjor sommer TDC overtok samtlige aksjer i Tele Danmark InterNordia, et oppkjøp som utover høsten ble fulgt opp med en rekke kostnadsreduserende tiltak som etter planen skal gi full effekt i løpet av første halvår i år.

Blant annet er bemanningen i den norske organisasjonen redusert med cirka 60 medarbeidere de siste månedene etter nedlegginger av flere kontorer og utvidet bruk av hjemmekontor og fjernkonferanseløsninger.

Foreløpig siste etappe i forvandlingen av Tele Danmark InterNordia er å ta navnet som eierselskapet ellers bruker rundt om i Europa: TDC.

TDC er etablert i 12 land, men regner de nordiske land som hjemmemarkedet.

TDC i Norge vil ifølge en pressemelding "særlig videreutvikle sine tjenester innen datakommunikasjon gjennom bedriftsinterne nett og intelligente nett-tjenester på telefoni".

TDC omsatte i Norge for 443 millioner kroner i fjor - en økning på 29 prosent fra året før, men fremdeles er det ikke nok til at selskapet makter å legge frem sorte tall: Resultatet før skatt ble i fjor på minus 129 millioner kroner.

Til toppen