Tele Danmark kjøper Talkline

Tele Danmark og det tyske industrikonsernet RWE Telliance ble i går enige om vilkårene for Tele Danmarks kjøp av Talkline-gruppen for nesten 2,4 milliarder kroner.

Tele Danmark og det tyske industrikonsernet RWE Telliance ble i går enige om vilkårene for Tele Danmarks kjøp av Talkline-gruppen for nesten 2,4 milliarder kroner.

I en melding til fondsbørsen i København bekreftet Tele Danmark onsdag at avtalen med RWE Telliance endelig er i havn. 570 millioner tyske mark, eller 2.385 milliarder kroner, er prislappen på Talkline som har 385.000 kunder i Tyskland og 215.000 i Nederland, Frankrike og Belgia.

"Kjøpsprisen avspeiler Talklines sterke posisjon og vekstpotensial samt kvaliteten på det eksisterende kundegrunnlaget. Prisen er dessuten i overensstemmelse med prisnivået for tilsvarende selskaper", heter det i børsmeldingen.

- Talkline passer godt inn i Tele Danmarks strategi om å bygge ut selskapet virksomhet i det nordlige, Mellom- og Øst-Europa, inklusive Tyskland, mener administrerende direktør Hans Würtzen i Tele Danmark.

Interessen for det tyske mobilselskapet må ses i sammenheng med at Tele Danmark har fått lisens til å selge teletjenester i Tyskland fra liberaliseringstidspunktet 1. januar 1998. Det danske teleselskapet har allerede betydelig erfaring med aktiviteter i blant annet Belgia, Sverige, Sveits, Ungarn, Polen, Ukraina og Litauen.

Talkline leverer mobilkommunikasjonstjenester gjennom å knytte sine kunder til andre operatørers nett. Talkline tar seg med andre ord bare om kundekontakt og -service, mens mobiloperatørene sørger for driften av nettverkene. Talkline eies i dag av det tyske industrikonsernet RWE via datterselskapet RWE Telliance, som ivaretar gruppens telekomaktiviteter. RWE er dessuten allerede indirekte partner med Tele Danmark gjennom personsøkerselskapet MiniRuf.

I Tyskland, som er Europas største telekommarked med omlag 81 millioner innbyggere, er Talkline den nest største tjenestetilbyderen med sine 385.000 kunder, noe som tilsvarer en markedsandel på godt over syv prosent av GSM-markedet.

Talkline-gruppen omfatter selskapene Talkline PS PhoneService GmbH, Unicom Direkt GmbH, Talkline International GmbH og Talkline InfoDienste GmbH. Gruppens omsetning har steget kraftig de siste årene og utgjorde i regnskapsåret 1. juli 1996 - 30. juni 1997 hele 1,1 milliarder tyske mark, eller omlag 4,6 milliarder kroner. Talkline har for øvrig 900 ansatte, ikke 700 som digi skrev 13. juni.

Til toppen