Tele Danmark knytter sammen Midt-Norsk helse

Tele Danmark InterNordia AS har tegnet kontrakt med EDB Teamco og skal levere aksessnett for legekontorene tilknyttet Midt-Norsk Helsenett. Over 200 legekontorer samles i det nye nettet.

Tele Danmark Internordia skal gjennom sitt IP-nettverk knytte sammen over 200 legekontorer i Midt-Norge. Selskapet har fra før en godt utbygget infrastruktur i Trondheim, og tilknytningen vil skje via Tele Danmarks trådløse bredbånds- og telefoninett. Ut over dette vil Tele Danmark InterNordia levere IP-oppkoblinger via XDSL og i enkelte tilfeller på oppringt oppkobling, opplyser selskapet i en pressmelding.

- Dette er en av våre største enkeltkontrakter i Midt-Norge så langt, med en årsverdi på rundt 5 millioner kroner, sier administrerende direktør i Tele Danmark InterNordia, Finn Boisen.

Dekningsgrad og vilje til å benytte regionale leverandører, både med tanke på rask oppkobling og av distriktspolitiske hensyn, var medvirkende til at valget til slutt falt på Tele Danmark Internordia, heter det i meldingen.

- EDB Teamco ble valgt som totalleverandør blant annet grunnet fleksibiliteten i løsningen, kombinert med en kosteffektiv totalpakke som forener bredbåndsaksess og de sikre tjenestene som legekontorene krever, sier Pål Hildrum, daglig leder i Midt-Norsk Helsenett.

EDB Teamco er et heleid datterselskap av EDB Business Partner ASA og er en av Nordens største leverandører av drifts- og printtjenester innen IT. EDB Teamco har samarbeidet med Helse Midt-Norge i flere år om en bredbåndsløsning som forener sykehusene i ett felles nettverk.

Ved etablering av de Regionale Helseforetak ved årsskiftet ble MNH etablert som en avdeling i Helse Midt-Norge RHF. MNH omfatter bredbåndsnettet mellom alle sykehusene i Midt-Norge, og i løpet av 2002 primærlegene som ønsker det i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. De øvrige helseinstitusjonene i regionen kan bli tilknyttet MNH fra 1. januar neste år.

Til toppen