Tele Danmark vil kjøpe egne aksjer

Tele Danmark vil bruke 14 milliarder danske kroner av aksjekapitalen til å kjøpe egne aksjer, dersom det er politisk enighet om at aksjene skal selges.

Det er i en melding til den danske fondsbørsen at selskapet sier at det kan tenke seg å kjøpe egne aksjer fra staten første halvdel neste år til børskurs minus 2 prosent, tilsvarende 14 milliarder danske kroner. Beløpet tilsvarer 30 prosent av selskapets kapital.

Den sittende sosialdemokratiske regjeringen presenterte i sitt nylig framlagte forslag til statsbudsjett planer om å selge vel halvparten av aksjene i Tele Danmark.

Nå har altså selskapet selv lyst på de aksjene, noe som i realiteten vil redusere aksjekapitalen i selskapet.

Til toppen