Tele Danmark vurderer NetCom

- Det er ikke utenkelig at Tele Danmark etablerer seg i det norske telemarkedet via NetCom, sier Tele Danmarks fungerende utenlandssjef John Anderson. Avhengig av hvilken strategi selskapet velger i det nordiske markedet avviser han heller ikke at danskene foretar betydelige investeringer i NetCom.

- Det er ikke utenkelig at Tele Danmark etablerer seg i det norske telemarkedet via NetCom, sier Tele Danmarks fungerende utenlandssjef John Anderson. Avhengig av hvilken strategi selskapet velger i det nordiske markedet avviser han heller ikke at danskene foretar betydelige investeringer i NetCom.

Anderson er ingen ringere enn Ameritechs mann i Tele Danmark, og hans uttalelser i Jyllands-Posten i dag er et klart signal til nåværende og potensielle konkurrenter om at Tele Danmarks Norden-strategi på ny er under revisjon, etter at den gamle ble uaktuell da Telenor og Telia sist uke offentliggjorde sine fusjonsplaner.

- Tele Danmark har gitt seg selv 60 dager på å etablere sin nye strategi, sier Anderson til den danske morgenavisen. At selskapet har behov for den er det ingen tvil om. En av fire danske telefonsamtaler går til andre nordiske land.

Anderson sier at Tele Danmark ser Ameritechs eierandel i NetCom som en "opplagt mulighet" for å få et raskt fotfeste i det norske markedet. Å starte fra bunn er uaktuelt og dyrt. Han sier at det derfor slett ikke er noe problem at Ameritech eier aksjer i NetCom, tvert imot en mulighet.

- Det kommer an på hvilken rolle en velger å spille, sier han.

I Sverige vil Telenordia være grunnsteinen, alene eller sammen med British Telecom, ettersom Telenor selger seg ut ved en fusjon med Telia.

Anderson sier at selskapet vil utnytte selskapets mobillisens eventuelt i et samarbeid med Comviq. Sistnevnte er NetCom ABs svenske mobilselskap. NetCom AB eier 24,99 prosent av aksjene i NetCom ASA.

Til toppen