Tele Danmark vurderer oppsplitting

Store investeringer innen UMTS-utbygging kan fremtvinge oppsplitting av tele-selskapene. Separat børsnotering kan være veien å gå for å sikre finansiering.

Store investeringer innen UMTS-utbygging kan fremtvinge oppsplitting av tele-selskapene. Separat børsnotering kan være veien å gå for å sikre finansiering.

Ifølge den tyske avisen Handelsblatt uttaler konsernsjef Henning Dyremose i Tele Danmark AS seg nå positivt til en separat børsnotering av enkelte av telekonsernets virksomhetsområder på sikt.

I første rekke skal det ifølge Dyremose være snakk om en separat lansering av sveitsiske Sunrise/Diax innen to år. Sunrise/Diax er innehaver av en UMTS-lisens for utbygging og drift av et tredje generasjons mobilnett i Sveits. Lisensen ble tildelt etter at interessentene falt fra en etter en og sveitsiske myndigheter ble nødt til å undersøke hvorvidt det forelå avtalt spill mellom de opprinnelige søkerne. De sveitsiske myndighetene fant i første omgang ingenting å sette fingeren på.

I forbindelse med at Deutsche Telekom skal ha vært omtalt som en mulig kjøper av en større aksjepost i Tele Danmark har det sveitsiske tilsynsorganet imidlertid annonsert at de igjen vil overprøve lisensen dersom det oppstår mistanke om at det forelå avtalt spill i forbindelse med tildelingen.

Det var Deutsche Telekom som i siste liten trakk sin søknad, noe som gjorde at antallet lisenser til utdelingen tilsvarte antallet søkere. Inntektene for den sveitsiske staten ble dermed lavere enn forventet fordi budrundene uteble.

En børsnotering av forretningsenheten kan ifølge Dyremose gi en kortere tilbakebetalingstid på de foretatte investeringene uten at man nødvendigvis mister kontrollen på virksomheten.

Dyremose sier til Handelsblatt at heller ikke en børsnotering av en eller flere av virksomhetsområdene Mobile tjenester, Internett og / eller Publikasjoner kan utelukkes.

Til toppen