Tele Danmarks hemmelige Norges-plan

I ly av røykskyen fra bråket rundt Telia og Tele Danmarks aksjekjøp i det norske mobilselskapet NetCom jobber Tele Danmark med sin alternative Norges-plan. I den inngår ikke NetCom.

I ly av røykskyen fra bråket rundt Telia og Tele Danmarks aksjekjøp i det norske mobilselskapet NetCom jobber Tele Danmark med sin alternative Norges-plan. I den inngår ikke NetCom.

Tele Danmarks bud på NetCom kan ikke bare sees på som et gjerrig bud på aksjer i det norske mobilselskapet. Det kan minst like mye sees på som et forsøk på å få noen andre til å legge inn et bud stort nok på NetComs aksjer slik at Tele Danmark kunne innkassere kapital til sine virkelige Norges-planer.

På selskapets fremleggelse av halvårstallene sist uke ble fortjenesten på NetCom-aksjene stipulert til 1,7 miliarder kroner, om selskapet velger å selge. Og det tror jeg de gjør.

For Tele Danmark har i realiteten bare to muligheter tilbake i Norge. Og de må velge en av dem for å kunne si at de har et visst nordisk preg over seg. Og det trenger selskapet hvis det skal unngå at de amerikanske eierne i 2003 velger å stykke opp selskapet og selge det bit for bit.

Berlingske Tidende skrev for for halvannen uke siden at da Telia kjøpte aksjemajoriteten i NetCom, slo de samtidig i stykker Tele Danmarks nordiske strategi. "Aksjemarkedet venter spent på å få et nytt utspill fra Tele Danmark-ledelsen". Avisen karakteriserer Tele Danmarks bud på NetCom, rent ut sagt som nær en fornærmelse mot selskapets andre aksjonærer og ledelse, der mange hadde opsjoner med strike-kurs godt over de 310 kroner som Tele Danmark bød. Det vil st at de ikke ville ha noe igjen for å selge.

Tele Danmark har nå to muligheter tilbake for å på ny bli representert i Norge. Kjøpe opp eller å fusjonere. To muligheter stikker seg fram.

Scenario 1: ElTele Øst.

Tele Danmark kjøpte seg inn i ElTele Øst før jul for noen hundre millioner kroner for knapp aksjemajoritet. Visekonsernsjef i Tele Danmark, Henning Vest, sa da at Tele Danmarks oppkjøp i Norge er en naturlig fortsettelse av posisjoneringen i det nordiske og europeiske telemarkedet. En del av virksomheten blir dessuten at ElTele Øst skal starte salg av NetComs produkter i Norge. - Vi ser på ElTele Øst som en vesentlig partner for oss i Norge, sa Vest.

Det er lite trolig at Tele Danmark vil bidra til å selge Telias mobilprodukter i Norge. Derfor er det mulig Tele Danmark før den 15. august gir Telia beskjed om at selskapet vil selge sine aksjer, og velger å bruke kapitalen til å bygge ut ElTele Øst til en i større grad enn i dag nasjonal aktør. Dermed kan El Tele Øst søke en tredje generasjons mobillisens i en eller annen form for samarbeid med Tele Danmark, kanskje også med andre partnere. For El Tele Øst er i dag et marginalt selskap lokalisert i Oslo-området. Tele Danmark trenger mer, og kan bruke mobiltelefoni for å skaffe seg den nasjonale dekningen de er ute etter.

Et problem for Tele Danmark er at de andre ElTele-selskapene stort sett er plukket opp av andre konkurrenter, slik at døren derfor er stengt for en ytterligere geografisk ekspansjon innenfor systemet.

Derfor åpner en annen mulighet seg også, alt avhengig av hvor mange penger Tele Danmark mener det norske markedet er verdt.

Scenario 2: Enitel.

Selskapet kan neppe klare det finansielle løftet det er å søke en 3G-lisens alene. Vi vet at selskapet jobber med ulike akternativer, og har allerede meddelt markedet at det vil søke. Selskapet har to eller tre store fordeler; en kan sette opp et mobilnett ganske raskt i de fire største byene med basis i Telias vel 250 geografiske punkter for plassering av basestasjoner, en har en kundemasse å bygge på, og en har et noenlunde godt utbygd fibernett. Disse argumentene vil helt sikkert bli brukt for hva de er verdt i Enitels egne forsøk på å skaffe seg ny partner ettersom den mest opplagte, Telia, valgte NetCom.

Problemet for Tele Danmark er at Enitel ikke gir en garanti til det norske mobilmarkedet som mange ser som avgjørende for de selskap som vil ha en fremtid i bransjen, bare en god mulighet. Kanskje bedre enn i ElTele Øst. Men bare dersom aksjonærene ikke får et bedre tilbud.

- - -

Bak begge scenariene ligger imidlertid en helt annen virkelighet. Det er Tele Danmarks resultater, som skuffet mange da halvårstallene ble lagt fram sist uke. Investeringer i andre utlandsinvesteringer kan ha utsatt selskapets virkelige planer i Norge og fremskyndet NetCom-strategien, ved å late som om en satte fram et seriøst bud, mens en egentlig bare var ute etter å røyke fram en konkurrent som ikke kunne si nei.

Og i Tele Danmark visste en selvsagt at Telia stod på bar bakke i Norge, utstyrt med et departementalt dekret at en måtte ha et mobilnett oppe og gå i de fire største byene senest i februar 2001.

Tele Danmarks problemer synes godt ved at selskapet kanaliserer ressursene dit de gir mest fra seg; Tele Danmark har trukket seg fra mobillisensauksjonen i Tyskland, solgt seg ut av marked i Øst-Europa, og solgt sine aksjer i NSAB. Dette kan sees på som de amerikanske eiernes (SBC/Ameritech) forbredelser til 2003 som er det første året de kan selge Tele Danmark-aksjer. Det vil de om selskapet ikke viser resultater. Men enda bedre å vise at de er en nordisk aktør før en selger.

Noe i nærheten av et svar får vi ikke før Post- og teletilsynet om en to ukers tid presenterer søkerne til de fire norske mobillisensene for tredje generasjon mobiltelefoni, ITU-2000 (eller UMTS - Universal Mobile Telecommunications System), eventuelt den 15. august som er fristen Telia har satt for sitt innløsningstilbud på NetCom-aksjer.

Til toppen