Tele-Tormod fikk både ja og nei

Telenor og konsernsjef Tormod Hermansen fikk ikke tilslutning på Stortinget til en statlig kapitalutvidelse i Telenor på 15 milliarder kroner. Derimot sa Stortinget ja til å kunne selge staten ned til 34 prosent.

Telenor og konsernsjef Tormod Hermansen fikk ikke tilslutning på Stortinget til en statlig kapitalutvidelse i Telenor på 15 milliarder kroner. Derimot sa Stortinget ja til å kunne selge staten ned til 34 prosent.

Etter innstillingen fra Stortingets næringskomite tirsdag, er det klart at staten kan redusere sin eierandel i Telenor fra dagens 51 prosent og inntil 34 prosent. I dag eier staten 77,7 prosent av aksjene i Telenor.

Det var under en høring mandag at konsernsjef Tormod Hermansen bad om en ekstra kapitaltilførsel på 15 milliarder kroner, med den begrunnelse at det kunne være behov for en betydelig kontantdel ved et industrielt oppkjøp, fremfor bare å bruke aksjer. Dessuten ville Telenors handlefrihet ifølge selskapet selv, bli betydelig styrket. Telenor er redd for å låne for mye slik at selskapets kredittrating blir redusert.

Nå må Telenor gå veien om Storting og Regjering om selskapet ønsker ytterligere kapital.

Til toppen