Tele-Tormod tar over gamle Cell

Tormod Hermansen er valgt til ny styreleder i det gamle dotcom-selskapet Cell Network, i dag Bouvet.

Tormod Hermansen er valgt til ny styreleder i det gamle dotcom-selskapet Cell Network, i dag Bouvet.

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 7. august ble Tormod Hermansen valgt til ny styreleder i konsulentselskapet Bouvet, tidligere Cell Network.

Hermansen har sittet i Bouvets styre siden høsten 2002 og sier i en pressemelding følgende om sin nye rolle som styreleder:

- Etter å ha vært med i selskapet i snart et år har jeg lært Bouvet å kjenne som et spennende, profesjonelt, veldrevet og kreativt selskap. Bouvet har utvilsomt forutsetninger for solid vekst i en spennende bransje som vil bli preget av strukturelle endringer i de nærmeste årene. Jeg ser frem til å ta over som styreleder etter Sverre Hurum som har gått tilbake i stillingen som administrerende direktør.

Som nye styremedlemmer ble Randi Røed, administrasjonssjef i Eidsiva Energi, og Espen Ulvin, finansdirektør i Firmament valgt.

Tidligere i år meldte konsulentselskapet at det har rettet opp den vanskelige finansielle situasjonen som de fleste konsulenter har erfart de siste årene: Bouvet oppnådde et plussresultat før skatt i første kvartal på 4,6 millioner kroner etter en omsetning på 34,2 millioner kroner.

Selskapet har i dag 145 ansatte med kontorer i Oslo, Skien, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim.

Til toppen