Tele2 avvikler 3G-satsing

Tele2 avvikler sin satsing i Finland, "på grunn av den rådende konkurransesituasjonen og det regulatoriske miljøet i Finland".

Det betyr slutten på markedsføringen av selskapets mobil- og fasttelefontjenester i Finland, samt at arbeidet med selskapets 3G-lisens.

Tele2 hadde lenge lisens på 3G i Norge, men ga den til slutt tilbake, etter å ha holdt kortene tett til brystet omkring sine planer i lengre tid.

Tele2s kunder i Finland skal heretter betjenes fra Sverige.

Tele2 har vært i Finland siden 2000.

Til toppen