Tele2 direktør skal lede nytt mobilnett

AMI, Network Norway og Tele2s felles nettselskap, har ansatt Stefan Axelsson, som direktør for selskapet.

AMI, Network Norway og Tele2s felles nettselskap, har ansatt Stefan Axelsson, som direktør for selskapet.

Stefan Axelsson, som nå forlater stillingen som Teknologidirektør i Tele2 Sweden AB, hadde ansvaret for 3G-utbyggingen i Sverige og har siden vært en sentral aktør på infrastruktursiden i nabolandet.

AMIs nye leder skal bygge mobil infrastruktur i tråd med den modellen som lenge har fungert godt i Sverige. Målet er å bygge et landsdekkende nett som representerer reell konkurranse i et mobilmarked som har vært dominert av duopolistene Telenor og Netcom.

- Vi er selvsagt svært glade for at Stefan Axelsson har sagt ja til å lede byggingen av vårt nye mobilnett. Han besitter en erfaring og en kompetanse som gjør at vi kan bygge infrastruktur som vil øke både Network Norways og Tele2s konkurransekraft, sier Håkon Dyrnes i Tele2 Norge.

Til toppen