Tele2 gir trolig opp UMTS

Nå er det litt over to uker til Tele2, Telenor og Netcom skal åpne sine nye mobilnett. Tele2-sjef Markus Täkte har ikke bygget èn mast, og innrømmer nå nesten opphør.

Nå er det litt over to uker til Tele2, Telenor og Netcom skal åpne sine nye mobilnett. Tele2-sjef Markus Täkte har ikke bygget èn mast, og innrømmer nå nesten opphør.

Tele2 vant en av de fire lisensene for bredbånds mobiltelefoni (UMTS/3G), men prisen ble høy. Selskapet lovet å bygge 821 master og dekke 2,2 millioner brukere innen 1. desember.

Siden har telebransjen kollapset og flere, blant annet norsk/finske Broadband Mobile har gitt opp sine UMTS-prosjekter. Nå er to uker igjen til den magiske datoen, og Tele2 har ikke bygget èn mast eller kjøpt noe utstyr for å lage sine basestasjoner. Det finnes dessuten ikke UMTS-telefoner. Men så langt har ikke selskapet firet en millimeter - alt går greit, er svaret så langt.

Gjennom året har Tele2-sjef Markus Täkte blitt konfrontert med at det blir stadig vanskeligere å rekke tidsfristen, men han har da alltid svart at "alt går som planlagt". Nå virker det som Tele2 endelig innrømmer at selskapet må gi seg, noe som betyr et stort tap.

digi.no spurte Tele2 hvordan det går med utbyggingen. Nå sier han "Vi kommenterer overhodet ikke noe ting. Vi skal som Telenor og Netcom sende inn en rapport 31.desember 2001 til Samferdselsdepartementet" til digi.no.

Täkte bekrefter overfor digi.no at han tidligere alltid har sagt at alt går greit, men vil ikke gi noen videre kommentar.

- Skal dere be om en utsettelse eller skal dere gi opp, spør digi.no.

- Vi har ikke spurt departementet om noen utsettelse på utbyggingsvilkårene, sier Tele2-sjefen til digi.no.

Tele2 har dermed gitt opp forhandlingene med Netcom om å plassere sitt antenneutstyr på Netcoms basestasjoner.

Broadband Mobile-konkursen viser at det er dyrt å stoppe utbygging av UMTS-lisenser. Broadband tapte de 200 millioner kronene selskapet hadde betalt for lisensen og 20 millioner kroner for frekvensavgiften i 2001.

Men dette er kanskje billig i forhold til tapene på å bygge ut et nettverk det verken finnes telefoner eller tjenester til.

Verken Jørn Ringlund, avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet eller Tele2-ledelsen i Sverige vil kommentere Tele2s trolige UMTS-utsettelse.

- Vi avventer rapporten 31. desember, sier Ringlund til digi.no.

Til toppen