Tele2 godtar ikke krav fra Telenor

Den private teleoperatøren Tele2 Norge AS har valgt å be Post- og Teletilsynet om bistand for å komme videre i forhandlingene med Telenor om samtrafikk. Telenors krav om taushetsplikt og trusler om millionbøter hvis denne brytes, kan Tele2 ikke leve med.

Samtrafikkforhandlingene skal sette de kommersielle rammene for det åpne telemarkedet fra januar 1998. De er avgjørende for at det blir reell konkurranse på området.

Den private teleoperatøren Tele2 Norge AS, med tidligere administrerende direktør Morten Neeb i spissen som forhandlingsleder, kan imidlertid ikke skrive under på det han oppfatter som uakseptable krav fra Telenors side om hvordan forhandlingene skal foregå.

I en skriftlig kommentar fra Neeb heter det at "Telenor krever at Tele2 skriver under på en avtale for i realiteten å fraskrive seg muligheten til å snakke med Post- og Teletilsynet under forhandlingene. Som den lille part i forhandlingene er Post- og Teletilsynet den instans Tele2 har å henvende seg til dersom Telenor stiller urimelige betingelser for å inngå samtrafikkavtale. Tele2 kan ikke si fra seg denne muligheten".

- Vi har gjennom flere uker forsøkt å få avtalen i en form som Tele2 kan akseptere, uten å nå fram. Tele2 har forhandlet fram samtrafikkavtaler i våre naboland uten å møte noe i nærheten av disse kravene. Vi ser alvorlig på å bli møtt på denne måten før forhandlingene i det hele tatt er kommet i gang, sier Neeb.

Den tidligere Tele2-sjefen mener at Telenor gjennom avtalen om konfidensialitet vil hindre Tele2 all bruk av de offentlige tilgjengelige organer til konsultasjoner uten at konflikt med etterfølgende megling må gjennomføres.

- Post- og teletilsynet, Konkurransetilsynet, så vel som Samferdselsdepartementet er å betrakte som utenforstående tredjepart, og kan ikke inkluderes i de pågående forhandlinger. Kontakt med media blir også betraktet som brudd, med påfølgende forhandlinger og sanksjoner i form av erstatning til Telenor på opp til 10 millioner kroner, opplyser Neeb, som ser det som "utilfredstillende å gjennomføre reelle forhandlinger med begge armer på ryggen og tape over munnen".

Tele2s forhandlingsleder understreker at selskapet som en seriøs aktør "selvsagt skal behandle sensitiv informasjon konfidensielt" og "har heller ikke til hensikt å føre selve forhandlingene gjennom media".

I uttalelsen heter det videre at Tele2 er avhengig av raskt å avklare vanskelige punkter i forhandlingene med objektive myndighetsorganer som Post - og teletilsynet, og eventuelt Konkurransetilsynet Etter den private teleoperatørens syn ville avtalen om konfidensialitet forhindret dette og dessuten trolig føre til en forsinkelse av den reelle konkurransen på telesektoren.

- For at norske telebrukere skal kunne føle seg trygg på at konkurranse innføres i Norge fra 1. januar 1998, har Tele2 derfor valgt ikke å skrive under Telenors avtale om konfidensialitet, avslutter Neeb.

Overfor Dagens Næringsliv forsvarer Telenor-ledelsen kravene som stilles overfor teleoperatørene i samtrafikkforhandlingene.

- Hensikten med kravene er at vi kan ha åpne forhandlinger med operatørene, sier informasjonssjef Dag Melgaard i Telenor til avisen. Ifølge Melgaard skyldes kravet om at partene ikke skal henvende seg til Post- og teletilsynet at Telenor ønsker å unngå å forhandle med flere parter. Informasjonssjefen legger til at tre operatører allerede har godtatt forhandlingsbetingelsene.

Til toppen