Tele2 inn i ti nye land

Tele2s kunder har fra nå enda større mulighet til å spare inn på telefonregningen. Tilbudet om rabatterte samtaler til utlandet utvides nå med ytterligere ti land.

Tele2s kunder har fra nå enda større mulighet til å spare inn på telefonregningen. Tilbudet om rabatterte samtaler til utlandet utvides nå med ytterligere ti land.

Tele2s tilbud om rabatterte samtaler til utlandet omfatter dermed praktisk talt alle land. Av all teletrafikk som går ut av

landet, dekker Tele2 de land som sammenlagt mottar cirka 98 prosent av trafikken, hevder selskapet.

Den private teleoperatøren har i lengre tid tilbudt fra 15 til 50 prosent avslag på samtaler til de aller fleste land. Nå kommer altså ytterligere ti land med i dekningsområdet. De nye landene er Israel, Nigeria, Slovakia, Thailand, Vietnam, Irland, Kenya, Pakistan, Sør-Afrika og Venezuela.

Tele2 satser også på å definere hjemmekontorer som en del av tjenesten. Ansatte med hjemmekontor, eller som må

ringe hjemmefra på grunn av tidsforskjeller, kan dermed benytte bedriftens avtale for utenlandstelefoni og samtaler til

mobiltelefon. Tele2 tilbyr samtaler til kr. 1,60 per minutt eksklusive moms til abonnenter hos både NetCom og Telenor

Mobil, opplyser selskapet.

Tele2 er etablert med egne kontorer i Sverige, Danmark og Norge der selskapet tilbyr telefoni- og internettløsninger. Selskapene eies av Netcom Systems AB, et søsterselskap i Kinnevik-gruppen. Netcom Systems er medeier i en rekke

selskaper, deriblant Netcom GSM i Norge.

Til toppen