Tele2 lover mini-UMTS til sommeren

Tele2 har ikke gitt opp å bygge sitt UMTS-mobilnett. Men selskapet vil bygge så lite som mulig før Stortinget firer på kravene til alle mobilselskapene.

Tele2 har ikke gitt opp å bygge sitt UMTS-mobilnett. Selskapet skulle ha åpnet et UMTS-nett 1. desember, men har brutt sine løfter. Da Samferdselsdepartementet påla selskapet store dagsbøter, sa Tele2 Norge-sjef Markus Täkte at han vurderte å droppe utbyggingen helt. Nå har han tenkt seg ferdig.


- Vi skal åpne et UMTS-nett i Oslo i sommer, sier Täkte til digi.no.

Men spørsmålet er om dette er nok til at tilsynet og departementet frafaller dagsbøtene. De har tidligere sagt at Tele2 må vise skikkelig vilje til å sette igang utbyggingen.

Men Tele2 vil hale ut tiden og håper at et nett i Oslo vil stagge departementet. For i mai skal departementet legge frem en melding for Stortinget som inneholder ukjente oppmykninger av kravene til UMTS-utbyggerne. Stortingsmeldingen tar for seg blant annet hva departementet mener er svak konkurranse i mobilbransjen og kravene til UMTS-utbyggerne.

Forsinkelsen av telefoner og de stramme tidene i telebransjen har allerede fått Belgia til å slakke av på kravene.

Tele2 løper i realiteten et kappløp med Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet. Vil departementet presse Tele2 til å begynne å bygge et stort UMTS-nett like før Stortinget eventuelt lemper på utbyggingskravene?


Täkte innrømmer at Tele2 forsøker å hale ut tiden frem til Stortingsmeldingen og eventuelt de reduserte kravene kommer på bordet. Mest av alt håper Tele2 på at Stortinget utsetter utbyggingsfristene. Men da er det bortkastet å starte utbyggingen nå.

- Vi vil starte en forsiktig utbygging nå for å se hva som kommer i Stortingsmeldingen i mai, sier Täkte til digi.no.

Täkte vil ikke kommentere noe mer, men digi.no får vite hos Post- og teletilsynet at han leverte utbyggingsplanen fredag for halvannen uke siden.

- Tilsynet har behandlet Tele2s plan og oversendt den - med våre vurderinger - til departementet, forteller informasjonssjef Anne Marie Storli til digi.no.

Jørn Ringlund, avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, vil ikke gi noen indikasjon for når departementet vil si ja eller nei til Tele2s plan.

Täkte håper han har lovet departementet nok for å unngå dagbøtene selskapet er idømt, for det er svært uklart om han skal få justere sine planer dersom departementet ikke synes løftene er gode nok. Tele2 kan risikere at departementet starter dagsbøtene ganske fort for å stoppe en videre uthaling.

Til toppen