Tele2 må søke UMTS-lisens på ny

Seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud i Post- og teletilsynet bekrefter at Tele2 har informert dem om et UMTS-nett med billigere teknologi. Han mener selskapet nå må gå en ny runde med departementet.

Seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud i Post- og teletilsynet bekrefter at Tele2 har informert dem om et UMTS-nett med billigere teknologi. Han mener selskapet nå må gå en ny runde med departementet.

- Det stemmer at Tele2 har gitt oss informasjon om et prosjekt med alternativ teknologi. Hvis selskapet skal endre antall basestasjoner, blir det endrede vilkår i forhold til den UMTS-lisensen de er tildelt. Da må de i tilfelle søke Samferdselsdepartementet om tillatelse, sier Stein Gudbjørgsrud som er seksjonssjef for Post- og teletilsynet(PT).

Han henviser til at det i vilkårene, som Tele2 Norge selv har fastlagt i sin søknad, står en utbyggingstakt på 821 master det første året som skal nå 2,3 millioner nordmenn.

- Det er veldig godt spesifisert hva de skal gjøre for å oppfylle UMTS-konsesjonen. Vi har fått kun fått informasjon om at de tester ut en alternativ metode for utbygging, sier Gudbjørgsrud videre til digi.no og bekrefter at de ikke har sett noen formell søknad fra Tele2 med revidert utbyggingsplan.

Om kun kort tid kommer PT til å sende sin innstilling til Samferdselsdepartementet om UMTS-utviklingen i Norge etter at de tre lisenshaverne ved nyttårstider sendte inn sine rapporter. Det var i denne rapporten at Tele2 opplyste om et alternativ nett med færre master som skulle være svært kostnadsbesparende for selskapet.

Post- og teletilsynet ønsker ikke å kommentere til digi.no hva som kommer til å stå i den innstillingen som skal sendes departmentet.

- Vi er helt ukjente med at vi må søke konsesjonen på ny. Det blir veldig interessant å høre med Post- og teletilsynet hva som er bakgrunnen for det, sier administrerende direktør Markus Täkte i Tele2 Norge til digi.no og mener de allerede har demonstrert den nye mast-teknologien både for PT og Samferdselsdepartementet.

Til toppen