Tele2 med norsk slankeprogram

Markus Täkte er svært hemmelighetsfull etter å ha sendt ut en melding om at han "slanker og trimmer" organisasjonen.

I dag er Tele2 Norge et selskap med drøyt 100 ansatte, inkludert vikarer og innleide konsulenter. Selskapet sendte i dag ut en svært kort pressemelding om at de kutter antall personer i Norge.

Administrerende direktør Markus Täkte sier han ikke vil si noe om hvor mange som må gå i Norge før han har foretatt de individuelle samtalene med de berørte. Selskapet fikk beskjed i dag om nedskjæringene.

I meldingen hevder svensken at Tele2s utbygging av tredje generasjons mobiltelefonsystem, UMTS, ikke blir berørt av bemanningsreduksjonen. Men han vil ikke si noe mer om hvor langt de er kommet med utbyggingen av sitt UMTS-nett i Norge. 1. desember i fjor skulle nettet ha vært igang. - Vi jobber nå med dette, men vi kommenterer ikke til media hvor langt vi har kommet. Jeg tror absolutt ikke det er noen fare for at vi mister konsesjonen, sier han på spørsmål fra digi.no.


Täkte sier han er fornøyd med resultatutviklingen i selskapet også i 2001 etter at de hadde et positivt resultat i 2000. Med henvisning til at opplysningene er børssensitive og at årsresultatet skal legges fram 19. februar, mener han at de er godt rustet for i år.

- Vi slanker og trimmer for å øke kostnadseffektiviteten ytterligere. Vårt hovedfokus er lave priser på teletjenester og kundeservice, noe som krever konstant fokus på mulige effektiviseringsgevinster i egen organisasjon. Vi skal være konkurransedyktig i et tøft marked, sier han.

- Men kan dere opprettholde utfordrerrollen til Telenor og kommer til å være like konkurransedyktige når dere kutter?

- Vi skal bli enda mer effektive. Og ja, Telenor er fortsatt hovedkonkurrenten, sier han.

Til toppen