Tele2 mot 15 mill. kunder

Tele2 la i dag tidlig frem de endelige regnskapstallene for 2001, og pilene peker som ventet stort sett rett vei for Lars-Johans Jarnheimer & Co.

Tele2 la i dag tidlig frem de endelige regnskapstallene for 2001, og pilene peker som ventet stort sett rett vei for Lars-Johans Jarnheimer & Co.

Tele2-sjef Lars-Johan Jarnheimer kan konstatere at Tele2 snart passerer 15 millioner kunder etter en økning på 29 prosent i de 21 landene selskapet er representert, og befinner seg dermed i toppdivisjonen blant de pan-europeiske televerkene. På mobilsiden økte antallet kunder med 45 prosent.

- De siste tolv månedene har vi forbedret lønnsomheten i takt med at vi har nådd en kritisk masse i nøkkelmarkeder rundt om i Europa, sier Jarneheimer, som legger til at han nå er overbevist om at selskapet kommer til å nå et driftsmessig break even (før avskrivninger) på fasttelefonisatsingen i løpet av inneværende år.
digi.no har tidligere omtalt nøkkeltallene: Sterkt driftsresultat fra Tele2
For hele fjoråret havnet Tele2-konsernets nettoomsetning på 25 milliarder kroner, opp 54 prosent sammenliknet med året før.


Tele 2 gir ingen signaler i årsrapporten om hva selskapet akter å gjøre med UMTS-satsingen i Norge, men nøyer seg med å informere om at selskapet forhandler med de norske telemyndighetene om vilkårene for utbyggingen av nettet, samtidig som "Tele2 överväger olika handlingsalternativ"

Fortsatt er det slik at Sverige utgjør det største markedet for Tele2s virksomhet i Norden. I 2001 fortsatte kundetilveksten på mobilsiden (Comviq), opp 12 prosent fra året før til 2.352.000 kunder. Gjennomsnittlig månedlig inntekt per abonnent (inklusive kontantkort, som svarer til hele 65 prosent av den samlede kundebasen) var på 206 kroner for hele 2001, men sank til 204 kroner per måned i fjerde kvartal. Antall samtaleminutter per abonnent per måned økte i Q4 med 19 prosent til gjennomsnittlig 117 minutter, mot 98 minutter i samme kvartal 2000. Kundetilveksten innen fasttelefoni og Internett økte med 17 prosent på årsbasis till 2,1 millioner.


Tele2 vil legge frem tall for første kvartal 2002 den 24. april.

Til toppen