Tele2 Norge må straffes

Om mindre enn en uke skal første del av Norges UMTS-nett være klart. Lite tyder på at Tele2 Norge vil innfri konsesjonskravene. Det må selskapet betale for.

Telenor, NetCom, Tele2 Norge og Broadband Mobile fikk hver sin UMTS-konsesjon (Universal Mobile Telecommunications System) i november i fjor. Siden har Broadband Mobile gått konkurs og en står igjen med tre norske UMTS-aktører.

Aktørene forpliktet seg seg til ulike konsesjonskrav, identisk med det selskapene selv brukte som argumenter i sine egne konsesjonssøknader.

Tele2 Norge har vært i et spesielt fokus. Det la selskapet opp til selv ved å love mest av alle de sju som søkte på de norske UMTS-konsesjonene i fjor. Selskapet lovet at en innen 1. desember i år skal dekke 2,227 millioner nordmenn med selskapets mobilnett bestående av 821 basestasjoner som skal inkludere 12.725 kvadratkilometer.

Innen 12 år skulle 99 prosent av alle nordmenn ha tilgang til selskapets UMTS-nett.

Til sammenligning skal Telenor bare skal dekke 170.000 mennesker på 12 kvadratkilometer innen søndag, mens NetCom skal dekke 1,697 millioner nordmenn fordelt på 1996 kvadratkilometer innen helga.

Fram til få uker siden var standardsvaret fra Tele2 Norge at alt gikk etter planen. Denne formuleringen har fungert lenge for administrerende direktør Markus Täkte, men ikke nå lenger. I dag er det åpenbart at en slik uttalelse ville være ren løgn, all den stund Tele2 Norge verken har etablert virksom avtale med entrepenør eller mobilnettleverandør. Selskapet sier fremdeles at det "er i samtaler" med NetCom om samarbeid om lokaliseringene for basestasjonene, men dette er samtaler som bare Tele2 Norge kjenner til.

Jeg regner ikke med å bli invitert til åpningen av Tele2s nye UMTS-nett til helga. Jeg tror faktisk at ikke så veldig mange andre blir invitert heller, om noen i hele tatt.

Nå bør myndighetene statuere et eksempel overfor kommersielle aktører som ikke bare lurer norske forbrukere, men også norske myndigheter. Dagbøtene som skal skrives ut på Tele2 Norge for selskapets manglende oppfylling av konsesjonskravene bør svi. Selskapet har ikke innfridd sine forpliktelser, forpliktelser selskapet selv har formulert!

For det er ikke lenger siden enn 7. desember 2000 at Tele2 Norge signerte på sine egne konsesjonskrav (du finner dem nederst i denne saken), som selskapet brukte for å søke på en av de fire ledige norske UMTS-konsesjonene. Det kan virke som om Tele 2 Norge har holdt mobil-Norge for narr når selskapet gjennom høsten har forsøkt å late som om utbyggingen av selskapets UMTS-nett har gått etter planen.

Tele2 Norge bør få en solid smekk på fingrene dersom selskapet 1. desember ikke kan vise til noe reelt forsøk på å innfri konsesjonen.

Selskapet bør straffes, ikke ved å bli fratatt konsesjonen men heller ved å måtte beholde den.

Oppsigelsestiden for en slik konsesjon er to år og i den tiden bør Tele 2 Norge motta solide dagbøter.

For det har Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet lovet for aktører som ikke innfrir konsesjonskravene på UMTS.

I bransjen er det generelt sett skepsis til Samferdselsdepartementets strenge utbyggingskrav for UMTS-nettene. Blant annet gjør mangel på mobiltelefoner at neppe noen vil kunne foreta kommersielle telefonsamtaler fra neste søndag av, slik planen var i fjor høst. Telenor Mobil har varslet at deres leverandører kommer med terminaler til høsten.

Likevel har både Telenor og NetCom valgt å gjennomføre utbyggingen i tråd med konsesjonskravene, identisk med det tilbudet selskapene la inn i sine konsesjonssøknader da de konkurrerte om de norske UMTS-konsesjonene. NetCom har riktignok varslet myndighetene om at deres nett bare vil dekke en halv million nordmenn 1. desember på grunn av utstyrsmangel. I motsetning til Tele2 Norge har NetCom i det minste forsøkt å innfri konsesjonskravene.

I mars varslet visekonsernsjef i Tele2 AB, Johnny Svedberg, at selskapet ville bruke samme argument for å få en utsatt UMTS-frist i Norge som selskapet har brukt i Sverige.

- Det tjener ikke noe til å bygge infrastruktur når ingen kan bruke nettet, sa Svedberg til digi.no.

Dette ble senere dementert av Täkte, som slett ikke ville søke om endringer i konsesjonen men heller vente på et initiativ fra departementet. Det har han så langt ventet forgjeves på.


Dekningskravene i konsesjonene er:
Tele 2 Norge; år 1 til år 4:

Plan år 1 år 2 år 3 år 4
Antall personer 2.227.000 3.351.000 3.748.000 4.150.000
Antall km2 12.725 57.018 207.500 222.000
Antall base-
stasjoner
821 1.673 2.173 2.673
Kilde: Samferdselsdepartementet

Tele 2 Norge fortsetter; år 5 til år 8
Plan år 5 år 6 år 7 år 8
Antall personer 4.220.000 4.300.000 4.340.000 4.393.000
Antall km2 238.000 256.000 270.000 271.956
Antall base-
stasjoner
3.171 3.423 3.673 3.923
Kilde: Samferdselsdepartementet

NetCom:
Plan år 1 år 2 år 3
Antall personer 1.697.635 3.365.610 3.401.600
Antall km2 1.996 45.749 50.046
Kilde: Samferdselsdepartementet

Telenor:
Plan år 1 år 2 år 3 år 4 år 5
Antall personer 170.000 1.490.000 2.820.000 3.250.000 3.750.000
Antall km2 12 5.600 15.100 35.000 75.500
Kilde: Samferdselsdepartementet

KONKURS: Broadband Mobile:
Plan år 1 år 2 år 3 år 4
Antall personer 184.139 2.066.120 3.209.377 3.581.377
Antall km2 284,9 8.411 15.426 20.076
Antall basestasjoner 54 737 1.527 2.032
Kilde: Samferdselsdepartementet
Til toppen