Tele2 slipper unna kjempebot

Samferdselsdepartementet lar Tele2 slippe unna med å utsette byggingen av sitt UMTS-nett. Men i desember er det alvor.

For å sikre seg en UMTS-lisens slo Tele2 til med rekord-løfter. Men fallet i telebransjen gjorde at selskapet stoppet utbyggingsarbeidet, noe som nå ser ut til å ha lønt seg.

Ønskene om økt konkurranse i mobiltelemarkedet har reddet Tele2 fra store bøter - foreløpig, viser det seg i dag.

Les også

Selskapet hadde ikke bygget en eneste de 821 basestasjon som skulle ha stått klar 1. desember. 20. februar ble selskapet idømt en dagsbot på 200.000 kroner de første to ukene og så 400.000 kroner om dagen. Meningen var å få Tele2 til å begynne utbyggingen sin.


Så la selskapet frem en plan for å bygge ut et lite UMTS-nett som bare dekker Oslo sentrum. (20 basestasjoner og 160.000 mennesker) Målet var å redde seg unna dagsbøtene før Stortinget vedtar nye rammebetingelser for mobilbransjen i juni. Kanskje kommer det lettelser eller utsettelser - og da vil ikke Tele2 ha kastet bort penger på å ha lovet for mye. Telenor ønsker at alle løfter om UMTS-utbygging skal forskyves med et år.

Gamblingen har lykkes. I dag kom vedtaket fra Samferdselsdepartementet.
- Tele2 har tre uker og to måneder på å bygge mini-nettet de nå lover , forteller ekspedisjonssjef Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet til digi.no.

"..mulkten minst være like stor som den daglige besparelsen Tele2 antas å ha hatt ved ikke å rette seg etter kravene i konsesjonen." skriver departementet.

- Tele2 har en klagerett, men vi ønsker at de skal bygge ut sitt nett, sier Hildrum.

Men Samferdselsdepartementet signaliserer en tøffere tone for prosessen ved nesten sjekkpunkt - i desember.

- Vi har tatt visse hensyn til utviklingen i markedet, blant annet med mangelen på utstyr. Men det blir en tettere og strengere oppfølging av konsesjonærene etter hvert som forholdene normaliserer seg, sier Hildrum.

- Jeg tror ikke vi skal klage, sier Tele2 Norge-sjef Markus Täkte til digi.no og bekrefter at selskapet planlegger et UMTS-nett i Norge.

Til toppen