Tele2 slipper unna UMTS for skarve ti millioner kroner

Samferdselsdepartementet sier at Tele2 slipper 2 års oppsigelsestid for UMTS-konsesjonen. Markus Täkte slipper unna med en engangsbot på ti millioner kroner.

Samferdselsdepartementet sier at Tele2 slipper 2 års oppsigelsestid for UMTS-konsesjonen. Markus Täkte slipper unna med en engangsbot på ti millioner kroner.

Tele2 Norge AS meddelte i går at selskapet ønsker å si opp og levere tilbake sin konsesjon for utbygging og drift av tredje generasjons mobilnett, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), i Norge

Les også:

I dag sier Samferdselsdepartementet at konsesjonsforholdet kan avsluttes med umiddelbar virkning dersom Tele2 yter staten en økonomisk kompensasjon på 10 millioner kroner.

- Den varslede tilleggsmeldingen til stortingsmeldingen om situasjonen i det norske mobilmarkedet vil gjøre greie for hva som skal skje med den ledige UMTS-konsesjonen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Tele 2 inngikk 16. september en såkalt MVNO-avtale (Mobile Virtual Network Operator) med Telenor som innebærer at Tele2 får benytte Telenors nett til sine UMTS-tjenester i stedet for å bygge egen infrastruktur.

Les også:

digi.no spådde allerede da at Tele2 trolig ville kutte ut en egen UMTS-utbygging i Norge, en utbygging som tidligere er oppgitt å ville koste 500 millioner euro (vel 3,6 mrd. norske kroner).


Tele2 har allerede investert over 240 millioner kroner i den norske UMTS-lisensen, en kostnad som selskapet opplyser vil bli avskrevet i fjerde kvartal.

- Avskrivningen vil ikke ha noen kontantstrømseffekt annet enn avgiften på ti millioner kroner som Samferdselsdepartementet har forlangt for å levere tilbake lisensen, sier adm.dir. Lars-Johan Jarnheimer i det svenske moderselskapet Tele2 AB

Administrerende direktør Markus Täkte sier til digi.no fredag at han ikke tror Tele2 vil være på lufta med UMTS-tjenester på lang tid ennå.

- Vi venter alle sammen på positive signaler om at det kommer UMTS-telefoner på markedet. Vi vil tilby UMTS-tjenester gjennom avtalen vår med Telenor, men det skjer neppe i 2003, sier Tele2-sjefen til digi.no.

Täkte vil ikke være med på at selskapet har sluppet billig fra sine UMTS-forpliktelser:

- Vi har allerede betalt 240 millioner kroner for lisensen, og vi har tolket bestemmelsene om en oppsigelsesfrist på to år som et vern for kundene, ikke et økonomisk forhold. Ettersom vi ikke har noe UMTS-nett og heller ingen kunder synes vi det er rett og rimelig at vi ikke må betale mer enn ti millioner kroner, sier Täkte til digi.no.

Dersom Samferdselsdepartementet hadde ridd prinsipper kunne man ha forlangt minst 40 millioner kroner for å løse Tele2 fra sine forpliktelser, ettersom den årlige konsesjonsavgiften er på 20 millioner kroner.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Her er departementets brev til Tele2 Norge AS ved administrerende direktør Markus Täkte:

"
TILBAKELEVERING AV UMTS KONSESJON - TELE2 NORGE AS
Det vises til brev 5. november d.å. fra Tele2 Norge AS, der det fremgår at selskapet aksepterer Samferdselsdepartementets betingelser for at konsesjonsforholdet kan avsluttes med umiddelbar virkning. Videre vises det til brev 31. oktober d.å. fra Samferdselsdepartementet, der Tele2 Norge AS som et alternativ til å forholde seg til konsesjonens oppsigelsestid på 2 år, ble tilbudt å yte staten en økonomisk kompensasjon på NOK 10 mill. for å kunne si opp UMTS konsesjonen i Norge med umiddelbar virkning.

Samferdselsdepartementet finner med grunnlag i ovennevnte aksept fra Tele2 Norge AS, å inngå følgende avtale:

1) Mot en økonomisk kompensasjon på NOK 10 mill. gis Tele2 Norge AS rett til å levere selskapets UMTS konsesjon tilbake til staten med umiddelbar virkning. Det forutsettes innbetaling av NOK 10 mill. til Samferdselsdepartementets konto nr.: 7694.05.00342 innen 14 dager fra mottagelse av dette brev.

2) Frekvensene som Tele2 Norge AS ble tildelt parallelt med UMTS konsesjonen, jf. frekvenstillatelse nr. 90 173 fra Post- og teletilsynet, tilbakeleveres ved at disse stilles tilgjengelige for telemyndigheten samtidig med innbetaling som nevnt i pkt. 1.

3) Innbetaling som nevnt i pkt. 1, innebærer endelig økonomisk oppgjør knyttet til den tildelte UMTS konsesjonen og ingen ytterligere krav vil bli fremmet fra Samferdselsdepartementet i denne sammenheng.

Med hilsen
Eva Hildrum e.f.
Torstein Losnedahl

Kopi: Post- og teletilsynet
"

Til toppen