Tele2 snakker med Telenor

Tele2 har lovet å bygge 821 UMTS-basestasjoner innen 1. desember. Selskapet har hittil håpet på hjelp fra NetCom, men nå er Telenor også med.

Administrerende direktør i Tele2 Norge AS, Markus Täkte, sier til digi.no at selskapets syn på UMTS ikke har endret seg og at selskapet er like optimistiske på satsingen som da selskapet søkte UMTS-konsesjon for ett år siden.

- Vi står fast ved søknaden og vil tilby mobiltelefoni til våre kunder. Täkte insisterer på at selskapet vil innfri konsesjonskravene.

Men den eneste sjansen han har til å nå disse målene er å få i stand en samarbeidsavtale med NetCom eller en annen aktører. Tele2 ønsker å plassere sine antenner og basestasjons-utstyr på NetComs eksisterende GSM-master. Men den korte fristen har gitt Telia-eide NetCom svært gode kort på hånden. Tele 2 har derfor innledet samtaler med flere.
Telia og Tele2 innledet UMTS-samarbeid i Sverige i januar, og planla da også å avklare situasjonen for samarbeid i Norge mellom det Telia-eide NetCom og Tele2 Norge. Siden da har de to selskapene ført mer eller mindre intense samtaler om nettsamarbeid.


- En avtale med NetCom er en mulig løsning. Men vi ser på andre løsninger også, sier han.

Assisterende informasjonssjef, <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2><B><A HREF="/d2.nsf/frames/per19991208094014twer88946211">Esben Tuman Johnsen</A></B></FONT> i Telenor Mobil vil hverken avkrefte eller bekrefte samtaler med Tele2.

Men Tele2 har ikke så mange andre alternativer - det finnes ikke noen særlig andre som har dekket landet med høye master. Kringkastningsstasjonene kunne være et alternativ, men disse eies også av Telenor.

Täkte sier at Tele 2 avventer nettleveranser til selskapets mobilnett. - Vi har ambisiøse utbyggingsplaner og vi jobber i høyt tempo. Det som tar tid er å finne saitene og å få byggetillatelsene og det arbeider vi med i dag.

Täkre sier at slik det ser ut nå blir de nye mobilnettene stående mer eller mindre tomme i minst ett år fra første byggetrinn er ferdigstillt 1. desember i år. - Vi tror ikke på 3G-terminaler i volum før i tredje kvartal 2003.

- Vi har forsøkt å si dette til Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet, men hittil har ingen reagert på det. Vi hadde håpet at departementet skulle ha forstått det og utsatt deadline. Men vår forretningsplan som ligger til grunn for søknaden har tatt høyde for at terminalene ikke skulle komme volum før i 2003.

Selv om departementet ikke har endret sine krav, jobber vi nå for fullt for å nå 1. desember, sier Täkte.

Til toppen