Tele2: - Staten må kappe Telenors nettpriser

Post- og teletilsynet ber om råd for å øke Internett-bruken og redusere prisene. Her er Tele2s krystallklare råd:

Post- og teletilsynet la torsdag morgen frem en ny rapport om det norske Internett-markedet. Rapporten, skrevet av konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers, er gjennomført for å analysere og vurdere behov for regulering av det norske Internett-markedet.

Hovedformålet med rapporten er å avdekke eventuelle hindringer for effektiv konkurranse.

Rapporten sendes nå ut på høring til IT- og telebransjen for kommentarer og meninger. Høringsfrist er 5. november.

- Vi er sterkt uenige i konklusjonene i rapporten. Den sier at prisen på Internett i Norge er for høye. Men samtidig slo tilsynet fast i februar at Telenor har 95 prosent av inntektene fra det norske Internett-markedet, sier Tele2-sjef Markus Täkte til digi.no.


Dette høye anslaget skyldes at Telenor både har en markedsandel på 70 prosent og at selskapet leier ut hovedlinjer og huslinjer til de andre Internett-leverandørene. Dermed utgjør Telenor en stor andel av din Internett-regning, selv om du har valgt en annen nettoperatør. Tele2 er Telenors største konkurrent på Internett-tilgang.

- Dette er en rapport skrevet av PricewaterhouseCoopers. Vi ber om innspill til alle punkter i rapporten, også konklusjonene om konkurranseforholdene, sier Anne Marie Storli, informasjonssjef i Post- og teletilsynet.

- Vi vil gjerne motta Tele2s innspill i forbindelse med høringen. Vi ønsker alle typer forslag og innspill som kan fremme eller sikre konkurransen, understreker hun.

Post- og teletilsynet skriver i sin rapport at det er åtte landsdekkende Internett-leverandører i Norge, men at bare to av dem tjener penger. Täkte mener dette beviser at det ikke er sunn konkurranse i det norske Internett-markedet.

- Det finnes bare én løsning på markedssituasjonen vi har i dag: Staten må sette ned samtrafikkprisene og leien Telenor tar for kabelen inn til alle husene, det såkalte aksessnettet. Dette ville gjøre Internett billigere, øke bruken og sørge for bedre konkurranse, sier Täkte til digi.no.

Til toppen