Tele2 stevnes etter russisk telekjøp

Generalforsamlingen i Tele2 AB godkjente onsdag å kjøpe russiske Fora Telecom for vel 850 millioner svenske kroner, i tråd med konsernsjef Lars-Johan Jarnheimers (bildet) ønske.

På denne måten velger svenske Tele2, som blant annet eier Tele2 Norge, å ekspandere virksomheten til det russiske telemarkedet der en fra før finner både Telia, Sonera og Telenor inne i ulike teleprosjekter.

Fora Telecom eies av Millicom, et annet teleselskap i Kinnevik-gruppen.

Tele2s oppkjøp møter allerede nå motbør, ved at en gruppe aksjonærer stevner Tele2 for mangelfull informasjon i forbindelse med det russiske oppkjøpet.

Men det er ikke selve handelen som er problemet. Det er mangelfull informasjon knyttet til den generalforsamlingen som nå har godkjent en ny aksjeutvidelse for å finansiere kjøpet, skriver Finanstidningen.

Gruppen mener materialet nok fylte lovens krav, men ikke aksjemarkedets, spesielt når det gjelder to selskap som i praksis kontrolleres av finansmannen Jan Stenbeck.

Tele2-sjef Lars-Johan Jarnheimer brukte under generalforsamlingen nettopp Telia og Telenor som eksempler på selskap som har investert i Russland.

Til toppen