JUSS OG SAMFUNN

Tele2 tapte barneporno-sak

Oslo tingrett har dømt Tele2 til å betale bot fordi selskapet distribuerte ulovlig porno gjennom sin news-server. - Vi er voldsomt overrasket over dommen, som må innebære at Posten kan gjøres ansvarlig for innholdet i brev som de sender ut, mener Tele2-sjef Markus Täkte.

6. juni 2002 - 15:05
Oslo tingrett har i dag idømt Tele2 Norge AS en bot på en halv million kroner for å ha formidlet barnepornografisk materiale via newsgrupper som lå på selskapets servere. Aktor, førstestatsadvokat Inger Marie Sunde, nedla påstand om tre millioner kroner i bot.

- Dommen vil bli anket, sier Tele2-sjef Markus Täkte til digi.no.

- Vi er voldsomt overrasket over dommen. Oslo tingrett tolker EU-lovgivingen på området på en helt annen måte enn det som har skjedd i noe land tidligere. Dette er en prinsipielt svært viktig sak, ikke bare for Tele2 men for alle ISP-er. Retten skriver i domsslutningen av Tele2 ikke har gjort noe mindre enn andre ISP-er har gjort når de er blitt konfrontert med tilsvarende innhold på sine servere. Vi har også samarbeidet med politiet og Redd Barna i saken, likevel blir dommen som den blir. Vi mener dommen er i strid med EU-regelverket og at ISP-er ikke har et redaktøransvar på den måten som retten mener vi har, sier Täkte til digi.no.

Han understreker at Tele2 er sterkt imot denne typen pornografi og at de jobber aktivt med å fjerne slikt innhold fra sine servere hver eneste dag.

- Det er imidlertid en svært omfattende jobb å holde oversikt på alle filer til enhver tid, og jeg tror retten mener vi likevel har gjort for lite, sier Täkte som sammenlikner dommen med at Posten skulle bli stilt juridisk ansvarlig for innhold i brev som de distribuerer ut til sine kunder.

- Denne dommen rammer ikke dem som tilbyr nettilgang. Det eneste som er tema er innhold som Tele 2 har distribuert via egne servere, sier Inger Marie Sunde til dagbladet.no.

Les også:

Det var i perioden juli 1998 til mai 1999 Tele2 betjente news-grupper som inneholdt bilder eller videofilmer med kjønnslige skildringer med bruk av barn, dyr, vold, tvang og sadisme. Det var brukere av news-tjenestene som la ut det ulovlige materialet. Tele2s klandres fordi de ikke oppdaget og fjernet de høyst tvilsomme bidragene fra brukerne, skriver Nettavisen som først skrev om dagens kjennelse.


- Ved tilgjengeliggjøringen ligger det en fare for at både produksjonen av og etterspørselen etter slikt materiale kan øke, heter det i dommen, skriver Nettavisen.

Tele2 slipper å bli ilagt saksomkostninger fordi saken er av stor prinsipiell interesse.

Det er ennå ikke klart når ankesaken kommer opp.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.