Tele2 tapte for Telenor i byretten

For en gangs skyld står Oslo Byrett på Telenors side. Retten avviser et millionkrav fra Tele2 om at Telenor hadde lurt seg til inntekter ved å bruke ekstra lang tid på å overføre telekunder til Tele2.

Så langt har Telenor pleid å tape sakene som har vært reist for Oslo byrett med dette selskapet involvert.

Men denne gangen klarte Telenor å få retten på sin side. Oslo Byrett har nemlig frikjent Telenor på alle punkter etter at Tele2 Norge saksøkte selskapet for tapte trafikkinntekter på nesten 16 millioner kroner. Tele2 Norge mente at Telenor urettmessig hadde skaffet seg tilgang til inntekter som Tele2 Norge egentlig skulle ha ved å bruke ekstra lang tid på å overføre kunder som hadde valgt Tele2 Norge som teleoperatør.

Saken var oppe i Voldgiftsretten tidligere i år og også der tapte Tele2 Norge saken.

I en ikke ulik sak i Voldgiftsretten i fjor ble Enitel tilkjent 12 millioner kroner av Telenor i en sak som handlet om det samme forholdet, det vil si at Telenor brukte for lang tid på kundeoverføringen noe som betydde tap for den nye aktøren. I Telenors standard avtaler med teleaktørene er det satt en maksimal erstatning på 5 millioner kroner for slike brudd på avtalen. Når Enitel så ble tilkjent 12 millioner kroner, var dette en solid innrømmelse fra Telenor sin side.

Tele2 Norge var imidlertid ikke like heldig med sin sak da Telenor Nett ble stevnet inn for Voldgiftsretten.

Telenor innrømmer i en pressemelding fredag at selskapet fikk noen feil og forsinkelser da kunder i 1999 skulle overføres til konkurrerende teleselskap i de tilfeller hvor kunder hadde valgt det nye selskapet.

Voldgiftsretten mente at Telenor i motsetning til saken som Enitel (tidligere Telia Norge) fremmet tidligere, ikke hadde handlet med forsett eller grov uaktsomhet.

Tele2 Norge tok så saken til Oslo byrett og stevnet Telenor Bedrift AS, Telenor Privat AS og Telenor Communication AS.

Dommen ble avsagt tirsdag og i rettens premisser for dommen heter det at Tele 2 Norge sine krav ikke kan føre fram, fordi samtrafikkavtalen "uttømmende regulerer forholdet mellom partene, og at det ikke er plass til et berikelseskrav ved siden av dette".

Tele2 Norges eneste trøst var at partene slapp unna med hver sine sakskostnader.

Til toppen