Tele2 tjener mer penger

Det svenske teleselskapet Tele2 ser ikke ut til å merke konjungturnedgang.

Det svenske teleselskapet Tele2 ser ikke ut til å merke konjungturnedgang.

For i en pre-kvartalsrapport som ble publisert onsdag, en uke før den egentlige rapporten, ender selskapet med et driftsresultat etter avskrivninger på 46 millioner svenske kroner. Resultat før avskrivninger endte på 716 millioner. Omsetningen endte på 6,3 milliarder svenske kroner.
Tele2 varsler bedrede marginer både i år og neste år. Selv det dyre kjøpet av SEC i fjor høst viser nå et positivt resultat før avskrivninger på 716 millioner kroner.


Det svenske teleselskapet kjøpte privatkundene fra konkursboet etter Enitel sist måned. Selv om investeringen var liten, ender det trolig som en pen kundevekst i tredje kvartal.

- Tele2 er i dag det største paneuropeiske varemerket, med 13,7 millioner kunder i 21 land, sier konsernsjef Lars-Johan Jarnheimer.

Han tror selskapet, delvis på grunn av lavere avgifter for transport av telesignaler over landegrensene, vil levere et godt resultat i år.

Målet er at hvert marked skal ha lønnsomhet etter tre år. Årsaken til at deler av kvartalstallene ble sluppet onsdag var at rapporten var ferdig trykt og viste avvik fra markedsforventningene. Selskapet valgte derfor å presentere sammendraget i dag, mens resten kommer neste uke.

Til toppen