Tele2 tjener mindre per kunde

Kundetilveksten i Tele2 er i ferd med å avta, og fortjenesten per bruker faller i Norden.

Kundetilveksten i Tele2 er i ferd med å avta, og fortjenesten per bruker faller i Norden.

Tele2 har lagt fram tall for fjerde kvartal 2004 og for hele året.

Årsomsetningen økte med 15,7 prosent til 43 milliarder svenske kroner, mens resultatet (EBITDA) økte med 10,5 prosent til 6,6 milliarder svenske kroner. Kundetilveksten var 8,9 prosent lavere i 2004 enn i 2003.

Fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2004 økte omsetningen med 12,0 prosent til 11,2 milliarder svenske kroner, mens resultatet økte med 28,4 prosent til 1,38 milliarder svenske kroner. Kundetilveksten var 28,4 prosent lavere.

I Tele2s mest framskredne område, Norden, økte nettoomsetningen med 2 prosent fra fjerde kvartal 2003 til fjerde kvartal 2004, mens resultatet ble redusert med 12 prosent til 909 millioner svenske kroner.

Selskapets problem illustreres med tendensen i Sverige, der det har 3,4 millioner mobilkunder, hvorav 75 prosent bruker kontantkort. Den gjennomsnittlige månedsinntekten per bruker falt fra 164 svenske kroner til 144, samtidig som hver abonnent i gjennomsnitt mobilpratet i 104 minutter, mot 84 minutter i fjerde kvartal 2003.

Tallene for fjerde kvartal 2004 ble styrket av at Tele2 i Sverige begynte å videreselge abonnementer på fast telefoni. Dette gir bedre lønnsomhet på sikt, men gir en engangskostnad på 300 kroner per abonnement. Virksomheten har gitt gode resultater i Norge og Danmark der den har vart lenger, hevder selskapet.

Om Norge sier Tele2 at mobiltelefonien fortsetter å vise sterk vekst.

Til toppen