Tele2 tvinges til UMTS-utbygging

Samferdselsdepartementet finner seg ikke i at teleselskaper dropper sine løfter. Nå får Tele2 dagbøter på inntil 400.000 kroner fra og med juni.

Samferdselsdepartementet finner seg ikke i at teleselskaper dropper sine løfter. Nå får Tele2 dagbøter på inntil 400.000 kroner fra og med juni.

Tele2 ønsket ikke å holde løftene selskapet ga da de fikk konsesjonen til å bygge ett av fire nett for fremtidens mobiltelefoni.

Post- og teletilsynet ga 5. februar et forslag til hva straffen for dette skulle bli. Forslaget, som nå Samferdselsdepartementet sier seg enig i, er en dagsbot på 200.000 kroner, som så stiger til 400.000 kroner, skriver Aftenposten. Det er trolig bare hensynet til økt konkurranse som redder Tele2 fra å miste lisensen. Fra en nærmere bestemt dato i mai eller juni vil Tele2 få bøter på 200.000 dagen i to uker. Så vil boten øke til 400.000 kroner, for å presse Tele2 til å begynne å bygge sine mobilmaster. Selskapet lovet opprinnelig å være ferdig med byggingen av 821 basestasjoner (en dekning på 1,7 millioner kunder) innen 1. desember 2001.


Tele2 har egentlig to uker på å klage, men dette er bare en formalitet - det finnes ikke noe nytt klageorgan, det er departementet som bestemmer.

Til toppen