Tele2 vil gi deg et billig nummer

Det skal være mulig å tjene penger på nummeropplysning og samtidig levere tjenesten billigere enn Telenors Opplysningen 180, mener Tele2. Selskapet har ennå ikke fått avklart om det kan vente seg et enkelt telefonnummer fra Post og teletilsynet til slik bruk.

Det skal være mulig å tjene penger på nummeropplysning og samtidig levere tjenesten billigere enn Telenors Opplysningen 180, mener Tele2. Selskapet har ennå ikke fått avklart om det kan vente seg et enkelt telefonnummer fra Post og teletilsynet til slik bruk.

Rådgiver i Tele2 Norge, Morten Neeb, sier til NRK Dagsnytt at Telenor priser seg alt for høyt. Derfor vurderer Tele2 å etablere sin egen nummeropplysningstjeneste.

Uten å si hvor mye billigere Tele2 kan gjøre denne jobben, antyder Neeb noen kroner. For å starte en opplysningstjeneste trenger selskapet imidlertid et tresifret nummer.

Opplysningen 180 koster i dag 9 kroner per minutt på dagtid, og 11 kroner per minutt om kvelden og i helga, foruten 45 øre oppkoblingsavgift og eventuelt 3 kroner for tjenesten "sett over", som gjør at du blir satt direkte over til det aktuelle nummeret.

Sjefingeniør i Post og teletilsynet, Arne Litlere sier til digi.no at tilsynet har sett spesielt på forvaltningen av de tresifrede telefonnumrene for eksempel til formål som opplysningstjeneste, men at saken nå ligger til behandling i Samferdselsdepartementet.

Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Jørn Ringlund, sier til digi.no at departementet innen rimelig tid vil komme med sin innstilling til bruken av tresifrede telefonnummer, slik at prinsippene rundt dette spørsmålet blir avklart.

- Nå som Tele 2 melder seg på banen med et konsept er det et tegn på at dette begynner å haste, sier han.

- Nummerressursens omfang i seg selv er slik at vi må begrense bruken, sier Ringlund. Telenor er pålagt nummeropplysningstjeneste og har fått tildelt telefonnummer etter det. Han vil imidlertid ikke si noe om hvor vektige argumenter som må legges til grunn for at andre teleselskap skal kunne få tildelt lignende nummer, eventuelt med fire eller fem siffer.

Til toppen