Tele2 vurderer å droppe UMTS

Tele2-sjef Markus Täkte vurderer å levere tilbake sin UMTS-lisens. Spørsmålet er hva Stortinget finner på i mai.

Tele2-sjef Markus Täkte vurderer å levere tilbake sin UMTS-lisens. Spørsmålet er hva Stortinget finner på i mai.

Tele2s norske sjef, Markus Täkte, er forskrekket over at trusselen om å måtte betale 300.000-400.000 kroner om dagen hvis selskapet nå ikke setter igang sin lovede utbygging av UMTS, neste generasjons mobilnett. Tele2 skulle ha vært ferdig med å bygge 821 master og dekke 2,7 millioner norske innbyggere innen den 1. desember i fjor, men har så langt ikke bygget en eneste mast. - Vi vurderer å levere tilbake lisensen, sier Täkte til nyhetsbyrået Reuters.


Tele2 står nå overfor et tungt valg, for skal selskapet levere tilbake lisensen, må de kanskje likevel betale leie og dagsbøter i to år ut. For det er to års oppsigelsestid, men om dagbøtene vil løpe så lenge er uklart. Selskapet har allerede betalt 220 millioner kroner for lisensen sin så langt.

Kaster Tele2 kortene, vil både deres lisens og lisensen til konkursboet Broadband Mobile bli utlyst på nytt. Men Täkte og den svenske Tele2-ledelsen kan fristes til å vente til mai med å ta en avgjørelse. For da kommer kommer det en stortingsmelding om mobil kommunikasjon.

Denne stortingsmeldingen vil trolig inneholde lettelser for bransjen.

- Det er mulig at lisensbetingelsene var for strenge, prisen vil neppe bli forandret, men det kan komme andre lempinger, sa Post- og teletilsynsjef Willy Jensen i går.

Til toppen