Telebransjen går sammen mot spam

Flere norske tele- og bredbåndstilbydere har forpliktet seg til å bekjempe uønsket e-post.

Telebransjen går sammen mot spam

Flere norske tele- og bredbåndstilbydere har forpliktet seg til å bekjempe uønsket e-post.

Spam eller massedistribuert uoppfordret e-post er stadig et problem for mange. Slike meldinger framstår som en tidstyv for brukerne og krever ofte store ressurser av leverandørene av e-posttjenester. I tillegg er slike meldinger en potensiell sikkerhetsrisiko.

IKT-Norge kunngjorde i dag at organisasjonen, sammen med en rekke tele- og bredbåndstilbydere i Norge, har forpliktet seg til å følge en rekke regler som skal kunne bekjempe mengden av e-postspam.

Initiativet er tatt av bransjen i dialog med Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet.

- Vi kan ikke love at vi fjerner all spam. Til det er problemet for omfattende. De som sender ut spam benytter stadig nye metoder for å forsøke å lure oss. Det er også viktig at forbrukerne tar sine forholdsregler og forsøker å sikre seg best mulig, sier Hallstein Bjercke i IKT-Norge, i en pressemelding.

Selskapene som nå har signert bransjenormen for felles innsats mot e-postspam, er Telenor, NetCom, NextGenTel, Get, Lyse Tele, Uninett, TDC Song, BKK Tele, Tele 2, Active 24/Mamut og Comendo.

Selskapene forplikter seg nå til blant annet å tilby sentrale spamfilter, til å tilpasse tekniske løsninger til å forsøke å stoppe spam og til å reagere overfor kunder som sender ut spam.

Dessuten skal selskapene øke sin egen kompetanse om spam, samt gjøre det enklere for kundene å klage på mottatt spam.

Enkelte av tiltakene vil antagelig ikke være like populære blant alle kundene. Blant annet anbefales det at tjenesteleverandørene generelt hindrer kundene i å koble seg direkte mot port 25 (SMTP) på andre maskiner enn leverandørens egen server. Dette gjelder spesielt kunder med dynamisk IP-adresse.

Det foreslås også at det blir satt grenser for hvor mange meldinger en gitt kunde får sende innenfor et tidsrom.

Hele bransjenormen er gjort tilgjengelig her.

Selskapene som har signert normen, vil kunne gjenkjennes ved et eget «Bekjemp Spam»-merke, som nå er gjort tilgjengelig.

Til toppen