Telebransjens Rimi-Hagen

Hvorfor bruke tid og penger på å forhandle deg fram til ti prosent rabatt hos din teleleverandør når du kan få 20 prosent uten å løfte en finger? 1500 norske bedrifter har ikke funnet noen grunn, og i stedet satt Telegate-sjef Albert Aasbø jr. til å forvalte 600 millioner kroner for seg. Nå sikter telebransjens Rimi-Hagen mot Europa.

Hvorfor bruke tid og penger på å forhandle deg fram til ti prosent rabatt hos din teleleverandør når du kan få 20 prosent uten å løfte en finger? 1500 norske bedrifter har ikke funnet noen grunn, og i stedet satt Telegate-sjef Albert Aasbø jr. til å forvalte 600 millioner kroner for seg. Nå sikter telebransjens Rimi-Hagen mot Europa.

Telegate ASA har nærmest i det stille bygd seg opp til å bli en betydelig maktfaktor i norsk telebransje. Mens nye teleoperatører, tjenesteleverandører og såkalte telemeglere spretter opp som paddehatter og sier de vil konkurrere med hverandre, har Telegate fått jobbe mer eller mindre i fred på ett fokusert område: Å dekke kompetansegapet mellom telekunden og teleleverandøren.

- I dag er det over 50 selskaper i Norge som leverer over 3000 ulike teletjenester. Alle sier de skal ta 20 prosent av markedet og bli best på alt. Det sier seg selv at det er et regnestykke som ikke går opp, sier administrerende direktør Albert Aasbø jr. i Telegate til digi.no.

Den sterke konkurransen blant tjenesteleverandørene har imidlertid skapt et helt nytt marked for selskaper som kan handle tjenester på vegne av sluttkunden. Telegate er altså ikke en tradisjonell megler eller reseller av teletjenester som lever av marginene mellom operatøren og kunden. Selskapet forvalter i stedet tjenester og utstyrsanskaffelser på vegne av kunden.

- Vi skal kun leve av kunden, sier Aasbø, som tydligvis ikke støter kundene med et slikt utsagn: - I dag forvalter vi teletjenester, utstyrsanskaffelser og gir konsulentbistand for til sammen 600 millioner kroner på vegne av våre kunder.

Aasbø sammenliknet Telegates virksomhet med Narvesen, Rimi eller Rema.

- Telegate fungerer som et utstillingsvindu for tjenester, der du kan kjøpe ulike "varer" fra ulike produsenter, men få én regning, ett servicesenter og én fakturakontakt å forholde deg til, forteller han.

For den jevne telekunde - om man er et lite selskap eller privatperson - blir det stadig vanskeligere å holde oversikten i et marked som blir stadig mer komplekst. Leverandørene blir flere, de tilbyr stadig flere tjenester, ulike leverandører har ulike løsningskonsept, soneinndelingene er ikke sammenliknbare, det skjer stadige nye allianser og fusjoner og prisbildet er mildt sagt turbulent.

Telegates forretningsidé er å dekke kompetansegapet mellom kunde og leverandør på bakgrunn av dereguleringen i det europeiske telekommarkedet.

- Dette skal gjøres gjennom bransjens til enhver tid beste kompetanse innenfor leverandører av tjenester og produkter, slik at våre medlemmer raskt realiserer de konkurransefortrinn og muligheter dette kan gi i en ny og kompleks teknologisk framtid, sier Aasbø, som forklarer prinsippet bak Telegate med tre enkle kontrollspørsmål:

  • Tror du at Telegate med et samlet trafikkvolum på cirka 600 millioner kroner er i stand til å innhente bedre priser enn hva du klarer på egen hånd?
  • Tror du at over 25 personer med lang erfaring og dybdekompetanse på dette området, og som ene og alene arbeider med telekommunikasjon hver dag hele året, er i stand til å forvalte din teletrafikk bedre enn hva du klarer på egen hånd?
  • Tror du at Telegate, som lever av de besparelser selskapet oppnår for sine medlemmer, vil kontinuerlig gjøre alt for å oppnå de beste betingelsene i markedet for sine medlemmer?

Så langt har 1500 bedrifter svart "ja" på Aasbøs tre ledende spørsmål, deriblant det nye rikshospitalet, ISI AS, Petter Stordalens hotellkjede Choice, Studentsamskipnaden i Oslo, BI Stiftelsen, 4 Fakta, Elkjøp, TV2, Cinet, Møller Gruppen, Bertel O. Steen, Sybase, EUnet, Visma og SuperOffice - for å nevne noen.

For å bli med i telepoolen trenger du ikke å foreta dyre investeringer i nytt utstyr og det ligger heller ingen økonomiske bindinger - tvert imot: Dersom Telegate ikke oppnår en bedre avtale med dine leverandører enn det du klarer på egen hånd, betaler du ingenting.

- No cure, no pay, sier Aasbø, som hevder Telegate som regel oppnår rabatter i størrelsesorden 30-40 prosent i forbindelse med utstyrsanskaffelser. På tele- og datatjenester ligger Telegates oppnådde rabattnivå på typisk 20-30 prosent, hvorav Telegate beregner seg et honorar på tre prosent av den oppnådde besparelsen.

Det er resultater som lar seg høre - også i andre land enn Norge, tror Telegate-eierne, som foruten de ansatte består av Four Seasons Venture, Centra Capital, Micro Holding Invest, Møller Investor. På oppdrag fra eierne har Andersen Consulting undersøkt mulighetene for internasjonal ekspansjon av Telegate-konseptet. Alt i alt er elleve land vurdert, og konklusjonen er nå klar:

- Det kostnadskrevende utviklingsarbeidet er i hovedsak gjort her hjemme, derfor er det en relativt smalt sak å kopiere konseptet i andre land. Vi har nå besluttet å satse i våre nordiske naboland.

- Målet er å være operative i Danmark og Sverige i løpet av første kvartal 2000. Deretter står Tyskland og England for tur - også dét i løpet av neste år, forteller Aasbø, som har hentet inn friske krefter for den nye ekspansjonsfasen:

Den politiske ringreven Trygve Tamburstuen er ansatt som selskapets styreleder, etter at Ivar Årnes - ifølge Aasbø - "har gjort en formidabel jobb som arbeidende styreformann" helt siden Telegate ble startet opp for et par år siden.

Foruten Tamburstuen består styret av Gunnar Rydning, Bjørgulv Moe, Bjørn Fritzvold, Anders Brandt og Sten Osther.
Til toppen