Telecom Italia diskuterer fusjon med Deutsche Telecom

Det italienske teleselskapet Telecom Italia har innledet samtaler med Deutsche Telekom med sikte på en fusjon, for å unngå å bli oppkjøpt av italienske Olivetti.

Det italienske teleselskapet Telecom Italia har innledet samtaler med Deutsche Telekom med sikte på en fusjon, for å unngå å bli oppkjøpt av italienske Olivetti.

Ifølge avisen The Wall Street Journal er det ene og alene for å unngå Olivetti at Telecom Italias ledelse nå forsøker en fusjon med Europas største teleoperatør.

En slik fusjon ville imidlertid skape masse arbeid for både advokater, konkurransemyndigheter i flere land og for de tre partnerne i joint venturet Global One, der Deutsche Telekom er medeier sammen med France Telecom og amerikanske Sprint. EU-kommisjonen satte strenge krav til Global One da venturet ble etablert i 1996. Problemene kan bli størst for Global One der samarbeidet allerede ikke er det aller beste etter store tap.

Den tyske staten eier fremdeles 74 % av aksjene i Deutsche Telekom, mens den italienske statens aksjepost i Telecom Italia stort sett er solgt ut, bare en rest på 4,5 prosent gjenstår. Dette vil bety at ved en fusjon vil den tyske staten få kontroll på det italienske teleselskapet.

Italienske eiere og politikere må dermed selge ut kontrollen til teleselskapet, som anses som en nasjonal verdi. Dette virker imidlertid å være et mindre problem, en at kontrollen skal ende hos Olivetti som vil betale nærmere 500 milliarder kroner for teleselskapet.

Telekom har tidligere forsøkt seg på investeringer i utlandet før, i hovedsak i Asia noe som har skaffet flere økonomiske problemer enn ventet ettersom Asia-krisen har spist opp mange av investeringene.

Telecom Italias ledelse forsøkte sist helg å få aksje-eierne med seg på en plan som innebar en fusjon med Telecom Italia Mobile, men for få av eierne møtte til at det kunne stemmes over forslaget. Samtalene med Telekom kom i gang like etter dette.

Samtidig med disse samtalene er det klart at Deutsche Telekoms toppsjef Ron Sommer har fått styret med på en kapitalutvidelse som i løpet av året kan skaffe i underkant av 100 milliarder kroner til telekom-kassa for oppkjøp i utlandet. Disse oppkjøpene skal kompensere for tapte markedsandeler i hjemlandet, som etterhvert har blitt ganske store. Teleutfordreren Mannesmann Arcor, der Telias ex-sjef Lars Berg nå regjerer, har tatt 30 % av markedet for internasjonal telefoni, og anstrenger seg nå sterkt innenfor lokaltelefoni. Det blir ikke bedre for Telekom at Mannesmann nylig har kjøpt teleselskapet Otelo for i underkant av 10 milliarder kroner fra hovedeierne RWE og Veba.

Foreløpige tall for første kvartal viser at Deutsche Telekom ikke bedret resultatet fra samme kvartal i fjor på vel 1 milliard mark, mens omsetningen falt med 6,9 %.

Til toppen