TeleComputing deles i to

Telecomputing splitter nå selskapet i to. Det nye USA-baserte selskapet skal selge systemer til Telecomputing-konkurrenter.

Telecomputing deles overraskende i to - et skandinavisk og et amerikansk selskap. Begge selskapene er planlagt notert på Oslo Børs, hvis aksjonærene sier ja.

Telecomputing tilbyr fjerndrift av bedrifters IT-systemer. Det skandinaviske selskapet skal fortsette med dette. Telecomputing mener at alt peker riktig vei, men medgir at selskapet fremdeles generer driftsunderskudd.

Det nye amerikanske selskapet skal selge Telecomputings systemer for fjerndrift til andre og nye konkurrenter i USA. Telecomputing satser dermed på at en deling mellom USA og Europa ikke skal gi det norsk-baserte selskapet nye sterke konkurrenter.


TeleComputing skriver i meldingen av det amerikanske selskapet har en langt større oppside en det norsk-baserte selskapet.

Til toppen