Telecomputing fortsetter å tape penger

ASP-leverandøren Telecomputing fortsetter å tape mye penger, men samtidig med at Eikeland takker for seg i sjefsstolen kan vi se de første tegn på at kostnadsveksten bremser opp.

ASP-leverandøren Telecomputing fortsetter å tape mye penger, men samtidig med at Eikeland takker for seg i sjefsstolen kan vi se de første tegn på at kostnadsveksten bremser opp.

ASP-leverandøren Telecomputing fortsetter å tape penger, svært mye penger, på tross av en viss stigning i omsetningen.

Etter årets ni første måneder havnet omsetningen på 45 millioner kroner. Selskapet hadde dermed en salgsvekst på 82 prosent sammenlignet med fjoråret, da omsetningen endte på 25 millioner kroner etter ni måneder.

Problemet for selskapet er imidlertid at underskuddet så langt ser ut til å ha vokst enda fortere. Mens driftsutgiftene i de første ni månedene av 1999 var på 73 millioner kroner var de i samme periode i år økt med 240 prosent til 250 millioner kroner.

Resultatet ble dermed et tap på 202 millioner kroner etter årets første ni måneder.

Det positive i resultatet er imidlertid at trenden med en stadig høyere kostnadsfaktor nå endelig ser ut til å tendere mot å snu. De første ni månedene av 1999 utgjorde driftsunderskuddet 190 prosent av omsetningen. I tredje kvartal alene var driftsunderskuddet på 298 prosent av inntektene.

Mot nyttårsaften 2000 eksploderte kostnadene og for 1999 som helhet endte driftsunderskuddet på 390 prosent av omsetningen. Utover i 2000 fortsatte kostnadsveksten. Etter ni måneder ligger driftsunderskuddet totalt på 450 prosent av omsetningen.

I siste kvartal ser vi imidlertid at driftsunderskuddet er redusert til 439 prosent av omsetningen. Det kan dermed se ut som selskapet endelig er i ferd med å få kontroll på kostnadsveksten.

Underskuddet er likevel fortsatt svært stort. Selskapet har en relativt fyldig kasse og har dermed råd til å holde på i overkant av et år til før likviditeten blir anstrengt.

Selskapet vil også gjøre tiltak for å bedre resultatene. I tredje kvartal alene er den negative kontantstrømmen i selskapet redusert med rundt 8 millioner kroner per kvartal.

Videre bygges det nå opp en portefølje av kunder som sikrer en jevn inntektsstrøm. Ved utløpet av tredje kvartal lå denne månedlige inntektsstrømmen på 6,5 millioner kroner.

Totalt har selskapet i dag en ordrereseve på 85 millioner kroner for de neste tolv månedene. Samlet har man inngått kontrakter som sikrer selskapet nesten 250 millioner kroner i årene fremover. Flesteparten av kontraktene er inngått i år og gjelder for en tre-års periode.

Etter at gründer Jostein Eikeland har hatt en gjesteopptreden i sjefsstolen i selskapet annonserte selskapet i går at Jason Donahue overtar denne stillingen fra 1. november.

Til toppen