Telecomputing i pluss i Norge

Pilen peker riktig vei for ASP-selskapet Telecomputing, men det er fortsatt et stykke igjen til ekte pluss.

Pilen peker riktig vei for ASP-selskapet Telecomputing, men det er fortsatt et stykke igjen til ekte pluss.

Telecomputing har doblet omsetningen både fra 2000 totalt og fra fjerde kvartal 2000. Totalt for året 2001 oppnådde også Norges-kontoret et positivt driftsresultat. Selskapet satt dessuten igjen med et positivt driftsresultat i fjerde kvartal på 2,7 millioner dollar.

Men etter avskrivninger endte resultatet før skatt på minus 6,4 millioner dollar i fjerde kvartal. Totalt for 2000 tapte Telecomputing 24,2 millioner dollar før skatt.

Selskapet har foreløpig litt å tære på - det står 44,5 millioner dollar i banken.

Til toppen