TeleComputing inngår ny rekordavtale

Telecomputing undertegnet sin hittil største avtale, med Bjørge-konsernet.

Telecomputing undertegnet sin hittil største avtale, med Bjørge-konsernet.

Bjørge ASA forlenger og utvider samarbeidet med TeleComputing, heter det i en pressemelding.

Avtalen har en estimert verdi på 50 millioner kroner over en tidsperiode på fem år. Den gir TeleComputing får ansvaret for IT-leveransen til ansatte i Bjørge-konsernet og alle tilhørende datterselskaper. Avtalen er den største TeleComputing har inngått til nå.

Bjørge tilbyr produkter og tjenester til olje-, gass-, landbasert og maritim industri. Selskapet, som i 2005 hadde 736 ansatte og en omsetning på ca. 1 milliard kroner, forventer en betydelig vekst i tiden framover med en estimert omsetning på 2,5 milliarder kroner i 2010. EBITDA forventes å øke fra 6,2 prosent til 8,5 prosent i samme tidsperiode.

– Bjørge har klare vekst- og resultatmål og vi jobber for tiden aktivt med interne konsolideringsprosesser i alle ledd i selskapet som en følge av dette. Forbedringer i effektiviteten forventes i form av standardisering på applikasjoner, systemer og utstyr. TeleComputings forretningsmodell passer vår vekststrategi veldig godt. Vi har vært kunde siden 2000 og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i tiden framover, sier Stig Feyling, finansdirektør i Bjørge ASA.

Avtalen omfatter også alle fremtidige IT-brukere i Bjørge konsernet i avtaleperioden. Ca. 23 millioner kroner av den estimerte kontraktsverdien på 50 millioner kroner er knyttet til en forlengelse av dagens avtale mellom partene. Den resterende kontraktsverdien, pålydende ca. 27 millioner kroner, er knyttet til Bjørge ASAs allerede realiserte og fremtidige vekst og IT-behov i kontraktsperioden.

TeleComputing har som erklært mål å ta posisjonen som den ledende leverandøren av IT-drift og outsourcing-tjenester til SMB-markedet i Norden innen 2008. I løpet av de siste seks ukene har selskapet offentliggjort kontrakter til en samlet verdi av ca. 130 millioner kroner.

Til toppen