TeleComputing kjøper opp i Stavanger

Telecomputing har kjøpt opp IT Broker og får dermed et kontor i Stavanger.

"Overtagelsen er en del av TeleComputings strategi om å forbli Skandinavias ledende selskap med fokus på effektive driftsløsninger for mindre- og mellomstore selskaper. IT Broker har 27 ansatte og omsatte for MNOK 27,0 i 2004. IT Broker har hatt en økende veksttakt de siste årene og TeleComputing forventer en operativ lønnsom drift allerede fra integrasjonstidspunktet. Vederlaget er avtalt til en kombinasjon av 8,9 millioner kroner i kontanter og 1.068.421 aksjer i TeleComputing.

Begge selskapene har sin virksomhet rettet mot IT-drift og -outsourcing. Overtagelsen forventes å gi synergi- og stordriftsfordeler samtidig som en utvidelse av kompetanse, produkter og tjenester flytter selskapet høyere opp i verdikjeden.

- Stavanger er et viktig marked i Norge. Vi har stor tro på verdien av å være etablert og tilgjengelig der vi har vårt marked, helst gjennom en aktør med god lokal forankring. Felles forretningsfokus på IT-drift er en hjørnestein, men vi er også bevisst verdien av å kunne tilføre kunnskap og tjenester rundt kundenes forretningssystemer. Mange av våre kunder etterspør i stadig større utstrekning at TeleComputing tar et større ansvar for hele forretningsprosesser. Oppkjøpet av IT Broker er et skritt i å bredde oss innen rammen for eksisterende strategi, sier Johan Lindqvist, konsernsjef i TeleComputing.

IT Broker omsatte for 27 millioner kroner i 2004 og fikk et driftsoverskuddet på 700.000 kroner. mnok 0,7. IT Broker har en netto likviditet på 2 millioner kroner ved overtakelsen, og egenkapitalen er omkring 5 millioner kroner. Sluttføring av transaksjonen er betinget av en due diligence, og transaksjonen forventes gjennomført senest ultimo mai.

Til toppen