Telecomputing kjøper seg større i Sverige

Telecomputing kjøper seg større i Sverige

ASP-selskapet Telecomputing har kjøpt seg større i Sverige og får med seg en russisk fillial på kjøpet.

TeleComputing, som primært leverer fjerndriftede PC-miljøer til små og mellomstore selskaper, har inngått en endelig avtale om kjøp av det svenske IT-selskapet Kentor.

Avtalen innebærer at TeleComputing bredder seg på det svenske SMB-markedet innen konsulenttjenester, IT-drift og outsourcing. TeleComputing betaler 290 millioner svenske kroner for aksjene i Kentor. Kentor har ca. 235 ansatte i Stockholm, Göteborg og St. Petersburg.

Etter oppkjøpet av Kentor vil TeleComputing i Sverige bestå av ca. 370 ansatte med en årlig omsetning i størrelsesorden 400 millioner svenske kroner. Totalt kommer TeleComputing-konsernet til å bestå av ca. 620 ansatte på 9 lokasjoner i tre land med en årlig omsetning i størrelsesorden 750 millioner norske kroner. Inklusive den oppkjøpte virksomheten beregnes ca. 69 % av TeleComputings omsetning å komme fra IT-drift og outsourcing, ca. 23 % fra applikasjonstjenester og IT-rådgivning, samt ca. 8 % fra produkter og lisenser.

Kentors virksomhet i dag er nisjet mot IT-støtte innen områdene Telekom, Helse, Eiendom og Forsikring. Innen Telekom har Kentor en markedsledende posisjon som leverandør av IT-systemer til Triple Play operatører. TeleComputing har i dag en raskt voksende virksomhet med markedsledende løsninger innen IT-drift og outsourcing på SMB-markedet i Skandinavia. Kentor tilfører kvalifisert kunnskap og tjenester vedrørende bransje- og virksomhetsspesialister, systemutvikling og IT-rådgivning. Sammenslåingen muliggjør økt salg på en større felles kundebase og til nye kunder i det øvre SMB-segmentet, samtidig som det skapes driftsrelaterte skaleringsfordeler.

Til toppen