Telecomputing kjøper to Stavanger-selskaper

I et sveip har Telecomputing skaffer seg konsulenter og styrker seg på Vestlandet.

Telecomputing kjøper to Stavanger-selskaper

TeleComputing, selskapet som leverer PC-driftede Windows-miljøer over nettet, har inngått avtaler om å overta 100 % av aksjene i de Stavanger-baserte selskapene Cegal AS og IT Arkitekten AS.

TeleComputing skal betale totalt 75 millioner kroner for selskapene. Betalingen skjer er fordelt på 80 prosent kontanter og 20 prosent i Telecomputing-aksjer. I tillegg har partene inngått avtaler om tilleggsvederlag tilknyttet et fremtidig resultatmål til en verdi av totalt 7,5 millioner kroner i aksjer.

Cegal minner mye om Telecomputing og tilbyr sentraliserte og modulbaserte IT driftsløsninger med full valgfrihet for kunden som velger hvilke komponenter som skal eies selv og hvilke komponenter som skal leies av Cegal. Selskapet tilbyr løsninger innenfor sentralisert IT drift, fjerndrift, lokal drift og applikasjonsdrift. Cegal betjener rundt 2500 brukere og har 12 ansatte.

IT Arkitekten er et rent IT-konsulent og rådgivningsselskap med 17 ansatte. Selskapet jobber med IT-rådgivning og prosjektstyring knyttet til driftsløsninger og valg av IT on- demand løsninger, samt applikasjonsutvikling innenfor standard programvare, system- og mobil integrasjon og sikkerhet.

TeleComputing er allerede tilstede i Stavanger-området, men får nå ny fart.

"Overtagelsene forventes å gi synergifordeler samt utvidelse av kundebase, tjenestetilbud og økt kryssalg. TeleComputing vil etter oppkjøpet ha ca. 60 ansatte i Stavanger med en forventet omsetning på 110 millioner kroner i 2007.

- Disse oppkjøpene innebærer at TeleComputing styrker sin posisjon som en ledende leverandør av IT-drift og outsourcing, samtidig som vi bredder oss på det norske SMB-markedet med konsulenttjenester og IT-rådgivning, sier André P. Løvestam, konsernsjef i TeleComputing.

Les mer om: