TeleComputing overtar ASP-virksomheten til ID Comnet

Overtakelsen innebærer femten nye kunder for TeleComputing i Bergen.

Overtakelsen innebærer femten nye kunder for TeleComputing i Bergen.

TeleComputing i Bergen har inngått avtale om å overta ID Comnets ASP virksomhet, som omfatter ASP- og onsite IT-drift for femten kunder i Norge.

ID Comnet vil refokusere sin virksomhet rundt kommunikasjonstjenester, og vil fortsatt levere kommunikasjon også til de berørte kundene. Fem ansatte som har vært knyttet til ID Comnets driftsmiljø overføres til TeleComputing. Avtalen representerer ved overtakelsen en årlig kontraktsverdi på 3,7 millioner kroner, i tillegg til løpende, timebaserte konsulentoppdrag.

Overtakelsen vil skje med virkning fra 1. februar 2004 og betinger gjennomføring av en due diligence. Vederlaget for overtakelsen er 350.000 kroner.

ID Comnet og TeleComputing vil inngå separat samarbeidsavtale for markedsføring av TeleComputings driftstjenester til ID Comnets kommunikasjonskunder. Samtidig har TeleComputing intensjon om å kjøpe kommunikasjonstjenester fra ID Comnet.

ID Comnet er et selskap i ID Gruppen. Det bygger og drifter komplekse datakommunikasjonsnettverk og telefoniløsninger (fast og mobil) mot bedriftsmarkedet, og tilbyr verdiøkende tjenester i nettverkene, blant annet IP-baserte applikasjoner.

Til toppen