Telecomputing overtar Stim Computing

TeleComputing vil vokse i markedet for IT-drift i Norden og kjøper opp sitt tredje selskap.

TeleComputing vil vokse i markedet for IT-drift i Norden og kjøper opp sitt tredje selskap.

Stim Computing er det tredje selskapet TeleComputing kjøper opp på to måneder. Stim Computing har 50 ansatte og omsatte for 57 millioner kroner i 2004. Avtalen innebærer også at Stims kunder forlenger sine avtaler med TeleComputing til 2010.

TeleComputing skal betale en «Enterprise Value» på 4 til 5 millioner kroner for Stim Computing. Sluttføring av transaksjonen, som forventes gjennomført etter sommerferien, betinger sluttforhandling av kjøpsavtalen.

TeleComputing leverer løsninger for sentralisert IT-drift og har en klar strategi om å vokse i markedet gjennom oppkjøp og organisk vekst. Kjøpet av Stim Computing kan bli et viktig skritt for videre vekst og større kundebredde.

Stim Computing AS ble etablert 1. april 1998 under navnet LO-IT AS, og var et resultat av sammenslutning mellom IT-miljøene fra Fagdata (LO) og Samvirke Forsikring (i dag Sparebank1 Gruppen).

Selskapet er i dag store innen organisasjonsmarkedet med sentrale applikasjonsløsninger.

TeleComputing håndtererer dag driften for mer enn 550 bedriftskunder og mer enn 15. 000 brukere i Norden.

Til toppen