Telecomputing redder barna

TeleComputing har inngått kontrakter med tre nye kunder i Norge med en samlet forventet kontraktsverdi på mnok 10. Varigheten for kontrakten er 3 til 5 år.

Redd Barna og TeleComputing har tegnet en driftsavtale som innebærer at TeleComputing tar ansvar for leveranse av IT-funksjonalitet til Redd Barnas virksomhet i Norge. Omfanget

av driften kan utvides til også å omfatte utenlandsaktiviteten til Redd Barna.

Til toppen