Teledrømmen var en signatur unna

Både britiske Orange og finske Sonera var nær med å gå inn på eiersiden i teleselskapet Sense.

Både britiske Orange og finske Sonera var nær med å gå inn på eiersiden i teleselskapet Sense.

Innberetningen fra konkursboet etter Sense-konkursen i vår retter kritikk mot Sense-aksjonær Mårten Rød som eide halvparten av seilbåten S/Y Orion, som Sense leide i 20 uker sommeren 1998 for 3,75 millioner kroner for å imponere Sense-kunder.

Dette hjalp imidlertid ikke og kreditorene i Sense må regne med et tap på til sammen 145 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv. Det endelige tapet for selskapet ender ventelig på 220 millioner kroner, og 215 millioner kroner etter at de ansatte har fått utbetalt lønn.

Trygve Tamburstuen frifinnes av bobestyrer Jo Rodin for hans virksomhet i og for Sense, og får sammen med Rød ros for at de satset seks millioner kroner av egne penger i selskapet.

Orange ble ikke medeier i Sense i desember 1998 fordi selskapet forlangte en signert samtrafikkavtale med Telenor i forkant av en avtale som kunne bety 136 millioner kroner for 67 prosent av aksjene. Like etterpå vurderte Sonera å kjøpe seg inn i Sense med en majoritetspost, men trakk seg fra en avtale i januar 1999 etter at fusjonsplanene mellom Telenor og Telia ble kjent og etter at Soneras toppsjef måtte gå etter et aksjekjøp.

Blant de kravene som ikke kan dekkes av boet er et krav fra Nortel Networks på nærmere 700 millioner kroner.

Til toppen