Teleekspert: Ingen overraskelse

Konkursen i Broadband Mobile var ikke til å unngå, og viser hvor vanskelig det er å planlegge telekonkurranse. Teleekspert Tore Aarønæs sier til digitoday.no at dette trolig kan gi økt aktualitet til spørsmålet om å åpne for flere tjenesteleverandører på eksisterende mobilnett.

Konkursen i Broadband Mobile var ikke til å unngå, og viser hvor vanskelig det er å planlegge telekonkurranse. Teleekspert Tore Aarønæs sier til digitoday.no at dette trolig kan gi økt aktualitet til spørsmålet om å åpne for flere tjenesteleverandører på eksisterende mobilnett.

- Ingen overraskelse, er den umiddelbare kommentaren teleanalytiker Tore Aarønæs har til digitoday.no, når han får høre om Broadband Mobiles konkursbegjæring torsdag ettermiddag.

- Dette er trist, men viser hvor dynamisk og svingende telemarkedet er. For ett år siden var UMTS-lisensene verdsatt til flere milliarder kroner, mens de i dag tydeligvis ikke er verdt så veldig mye. Optimismen blir innhentet av realismen, konstaterer han.

Aarønæs sier at dette for telekombransjen bare betyr at det ikke alltid går slik en legger opp til når en ønsker at flere aktører skal gi et bredere tilbud.

- Vi fikk heller ikke til konkurranse på GSM 1800, da den tredje aktøren Telia trakk seg, men dette viser egentlig bare hvor vanskelig det er å forutsi og planlegge dette markedet. UMTS krever langsiktighet og finansiell styrke.

Derfor tror ikke Aarønæs at en mer fleksibel holdning fra myndigheten ville hjelpe for selskapet, men tror at konkursen vil tvinge fram en ny holdning når det gjelder frister. - Konkursen skyldes i første rekke internasjonale kapitalmarkeder, sier han.

På spørsmål om Aarønæs ser for seg to eller tre nye mobilnett, så svarer han at det er flere som lurer på hva som skjer med Tele2. - Slik det ser ut i dag er det større sjanse for to enn tre mobilnett.

Aarønæs tror også at konkursen vil aktualisere et gammelt spørsmål i bransjen, nemlig å gi flere aktører bedre tilgang til eksisterende mobilnett.

Til toppen